Coming out

Dlhodobý proces rozpoznania a prijatia vlastnej sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo pohlavia. Rozlišujeme medzi vnútorným a vonkajším – teda stotožnenie sa so svojou identitou a zdôverenie sa s ňou druhým ľuďom.

Komunita

V našom kontexte často použité ako skratka pojmu „LGBT+ komunita“, širšie aj skupina ľudí so spoločnými záujmami.

Znamená aj dobrovoľné spoločenstvo kresťanských mužov alebo žien, ktorí spolu žijú podľa istých pravidiel (napr. rehoľná komunita).

LGBT+

Lesba, gej, bisexuál, transrodová osoba a ďalší. Súhrnná skratka označujúca ľudí neheterosexuálnej orientácie a odlišnej rodovej identity.