Aktivity

Priatelíme sa nielen na stretkách. Hľadáme preto aj ďalšie príležitosti rozvíjať vzťahy. Patria medzi ne aj rôzne aktivity, ktoré organizujeme alebo ktorých sa zúčastňujeme.

Duchovné obnovy

V spolupráci s českou skupinou LGBT+ kresťanov LOGOS organizujeme duchovné obnovy, raz na Slovensku, inokedy v Česku. Ostatnýkrát českí bratia a sestry zorganizovali obnovu v Bystřici pod Hostýnem. Naposledy sa konala na Slovensku v roku 2016 v Marianke. Pozvánky na obnovy posielame iba adresátom, ktorým chodia naše pozvánky na spoločné stretnutia.

Opekačky a výlety

Už tradične sa zvykneme v niektorý septembrový deň stretnúť v krásnom prostredí bratislavského lesoparku na Kačíne a pochutnať si na opekaných dobrotách.

Tu a tam si zmyslíme a ideme na výlet do blízkeho okolia, či už na jednodňovú prechádzku do Karpát po turistickej značke alebo niekoľkodňový výlet do Tatier spojený s kúpaním.

Diskusie, vystupovanie v médiách*

Výnimočne sa stane, že sme pozvaní na verejné diskusie, kde hovoríme o ťažkostiach veriacich LGBT+ ľudí na Slovensku, o našej skupine a vzťahu k cirkvám. Občas nás oslovia aj novinári a redaktori s ponukou na rozhovor do novín alebo televíznej dokrútky.

*pozri odsek K verejným vyjadreniam v spodnej časti stránky

Iné

Ako jednotlivci sa zúčastňujeme aj na iných akciách organizovaných cirkvami alebo teplou komunitou, napr. Filmový festival inakosti, hudobný festival Pohoda, dúhové pochody PRIDE, medzinárodné konferencie a zhromaždenia, školenia a tréningy, stretávame sa na modlitbách z Taizé alebo na bohoslužbách bratislavských starokatolíkov.

Máte nápad na zaujímavú aktivitu spoločenského, kultúrneho, športového, vzdelávacieho alebo duchovného charakteru? Budeme radi, ak sa oň s nami podelíte.