Aktivity

Priatelíme sa nielen na stretkách. Hľadáme preto aj ďalšie príležitosti rozvíjať vzťahy. Patria medzi ne aj rôzne aktivity, ktoré organizujeme alebo ktorých sa zúčastňujeme.

Duchovné obnovy

V spolupráci s českou skupinou LGBT+ kresťanov LOGOS organizujeme duchovné obnovy, raz na Slovensku, inokedy v Česku. Ostatnýkrát českí bratia a sestry zorganizovali obnovu v Bystřici pod Hostýnem. Naposledy sa konala na Slovensku v roku 2016 v Marianke. Pozvánky na obnovy posielame iba adresátom, ktorým chodia naše pozvánky na spoločné stretnutia.

Opekačky a výlety

Už tradične sa zvykneme v niektorý septembrový deň stretnúť v krásnom prostredí bratislavského lesoparku na Kačíne a pochutnať si na opekaných dobrotách.

Tu a tam si zmyslíme a ideme na výlet do blízkeho okolia, či už na jednodňovú prechádzku do Karpát po turistickej značke alebo niekoľkodňový výlet do Tatier spojený s kúpaním.

Diskusie, vystupovanie v médiách

Výnimočne sa stane, že sme pozvaní na verejné diskusie, kde hovoríme o ťažkostiach veriacich LGBT+ ľudí na Slovensku, o našej skupine a vzťahu k cirkvám. Občas nás oslovia aj novinári a redaktori s ponukou na rozhovor do novín alebo televíznej dokrútky.

Iné

Ako jednotlivci sa zúčastňujeme aj na iných akciách organizovaných cirkvami alebo teplou komunitou, napr. Filmový festival inakosti, hudobný festival Pohoda, dúhové pochody PRIDE, medzinárodné konferencie a zhromaždenia, školenia a tréningy, stretávame sa na modlitbách z Taizé alebo na bohoslužbách bratislavských starokatolíkov.

Máte nápad na zaujímavú aktivitu spoločenského, kultúrneho, športového, vzdelávacieho alebo duchovného charakteru? Budeme radi, ak sa oň s nami podelíte.