Pridajte sa k nám

UPOZORNENIE: Nasledujúci text Vás pozýva stať sa členom občianskeho združenia a jeho štruktúr, nie komunity ako takej. Ak chcete s nami tvoriť spoločenstvo cez stretká či účasťou na iných podujatiach alebo len byť s nami v kontakte, napíšte nám cez kontaktný formulár (v sekcii Kontakt).

Jeden zo spôsobov ako podporiť naše snahy, je stať sa súčasťou združenia. Chceli by sme mať širokú a pestrú členskú základňu, v ktorej by boli zastúpení všetci ľudia dobrej vôle bez rozdielu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu zo všetkých regiónov Slovenska. Pozývame Vás, aby ste boli členom/členkou združenia.

Získate tak možnosť:

  • voliť, byť volený/á a odvolávať členov Rady
  • byť informovaný/á o činnosti združenia
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia
  • predkladať návrhy a námety na zlepšenie
  • rozhodovať o celkovom smerovaní združenia

Členstvo v združení je neverejné a spoplatnené ročným členským poplatkom vo výške 12 EUR (resp. alikvotne 1 EUR na mesiac od vzniku členstva). Tento príspevok nám pomôže udržať bežný administratívny chod združenia, realizovať nielen pre nás (komunitu), ale aj pre širokú verejnosť rôzne podujatia a projekty, ako aj platiť členstvo v medzinárodných organizáciách.

Ak by ste okrem členstva chceli pre združenie a komunitu pomôcť aj konkrétne a prakticky, čiže ponúknuť svoje talenty, schopnosti a vedomosti ako dobrovoľník/dobrovoľníčka, veľmi nás poteší, ak to uvediete pri registrácii v príslušnej sekcii.

Skôr než prejdete k registrácii, prosím, prečítajte si nasledovné dôležité dokumenty: