Poslanie a ciele

Cieľom občianskeho združenia SIGNUM – Dúhoví kresťania je obhajovať záujmy veriacich LGBT+ osôb, združovať ich a povzbudzovať k viere, slobode, kritickému mysleniu, tolerancii, zodpovednému prístupu k sexualite a aktívnemu spoločenskému i náboženskému životu. Združenie chce vytvárať bezpečný priestor, aby sa LGBT+ ľudia nebáli byť sebou samými uprostred LGBT komunity, náboženskej komunity ani širokej verejnosti.

Oblasti, v ktorých chceme byť aktívni:

  • KOMUNITA – prehlbovať náboženský život organizovaním pravideľných stretnutí, duchovných obnov, medzinárodných stretnutí, konferencií, seminárov, výletov rôzneho charakteru a iných podujatí vrátane slávenia náboženských obradov či bohoslužieb.
  • DIALÓG – viesť dialóg s predstaviteľmi cirkví a náboženských organizácií, pozitívne prispievať k rozvoju teologickej diskusie v oblasti LGBT na Slovensku.
  • INFORMOVANIE – šíriť pozitívne posolstvo o LGBT+ ľuďoch, komunite, projektoch, cirkvách, spoločenstvách a hnutiach a informovať o nich cez rôzne komunikačné kanály.
  • VZDELÁVANIE A PREVENCIA – šíriť osvetu v oblasti demokracie, ľudských práv, náboženskej vierouky a ľudskej sexuality v snahe predchádzať šíreniu dezinformácií či nepravdivých stereotypov a predsudkov ako aj všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, LGBT+ fóbie, antisemitizmu a iným prejavom intolerancie.
  • SPOLUPRÁCA – vytvárať a utužovať dobré vzťahy s LGBT organizáciami na Slovensku ako aj so zahraničnými kresťanskými LGBT skupinami vo svete, spolupracovať s nimi na rôznych projektoch a učiť sa od nich.
  • POMOC – sprostredkovať relevantné kontakty na odbornú lekársku, psychologickú, duchovnú, právnu, sociálnu a inú pomoc.
  • PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ – prekladať, vydávať a publikovať články, knihy, propagačné a iné materiály.
  • DOBROVOĽNÍCTVO – podporovať, organizovať a sprostredkovať dobrovoľnícku činnosť a rozvoj dobrovoľníckych aktivít nielen pre komunitu, ale celú spoločnosť.
  • KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ – zúčastňovať sa na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.