Stretká

Po dlhšej odmlke sa od roku 2011 opäť viac-menej pravidelne schádzame na spoločných mesačných stretnutiach (tiež zvaných „stretká“), zvyčajne v prvú sobotu mesiaca. Konajú sa na rôznych miestach, no spoločným menovateľom všetkých je otvorenosť a nezištná podpora tých, ktorí nám ich ochotne poskytujú.

Ako skupina sme veľmi rôznorodí – čo do názorov, veku, skúseností, životnej situácie, či štádia coming out-u. Nie sme odborníci a nenahrádzame úlohu psychológov, kňazov ani lekárov, snažíme sa však spoločne otvárať duchovnému i osobnému rastu a posúvať sa vpred ako spoločenstvo.

Priebeh stretiek

Program a samotnú organizáciu stretiek si pod patronát vzal náš tím organizačných dobrovoľníkov, ktorý sa snaží pripraviť pútavý a zaujímavý program. Priebeh a atmosféra na stretku je však vždy spoločným dielom všetkých prítomných, každý má teda možnosť zapojiť sa a obohatiť ostatných.

Stretká často tvoríme v spolupráci so vzácnymi hosťami, ktorí obyčajne zastrešujú duchovnú časť. Neduchovnú časť stretiek (spravidla už bez hostí) plánuje tím samostatne a obyčajne ju tvorí zdieľanie, rozhovory či rozličné prezentácie. Popritom však nezabúdame ani na modlitbu, ktorá je prítomná od začiatku do konca.

Sú nejaké pravidlá?

Áno, každé má však zmysel. Uvádzame ich nižšie:

  • Stretká sú otvorené pre neheterosexuálnych kresťanov rôznych denominácií a v rôznych životných situáciách, v rôznych fázach coming out-u, vo vzájomnej úcte a bez predsudkov.
  • Čo sa povie na stretku, zostáva na stretku.
  • Od zúčastnených sa očakáva férová diskrétnosť, nie kvôli „tajnej spoločnosti“, ale pre vytvorenie bezpečného priestoru dôvery, prijatia, slobody a otvorenosti.
  • Všetko prebieha v maximálnej slobode. Ak sa ti na stretku nepáči alebo sa tam necítiš dobre, môžeš hocikedy odísť.
  • Máš právo celý čas nič nepovedať alebo zatajiť svoje skutočné meno.
  • Aby sme chránili anonymitu a bezpečnosť prítomných, na stretnutiach sa nefotíme ani nenahrávame zvuk či obraz.

Čo priniesť?

V prvom rade seba, so všetkým, čo vás napĺňa. Pre zdarný priebeh stretka sa však zíde aj:

  • vrecková Biblia
  • pero a papier na poznámky
  • občerstvenie (jedlo, pitie, slané, sladké), o ktoré sa chcete s ostatnými podeliť počas agapé
  • drobný finančný príspevok na miestnosť

Prečo nie je miesto a čas stretnutí verejný?

Pre zachovanie diskrétnosti a bezpečnosti posielame e-mailové pozvánky iba ľuďom, ktorých máme v zozname alebo ktorí prejavia záujem a predtým nám napíšu e-mail. Vyhneme sa tak účasti ľudí, ktorí by mohli zámerne narúšať priebeh a atmosféru stretka.

Stretávame sa najprv na verejnom mieste, odkiaľ sa potom spoločne presúvame na miesto určenia, prosíme preto o dochvíľnosť. V prípade meškania alebo blúdenia môžeš volať alebo SMS-kovať na kontaktné čísla uvedené v pozvánke.

Chcete prísť na stretko po prvýkrát?

Napíšte nám, v skratke sa predstavte a opíšte svoju motiváciu a očakávania od stretnutí. Zaradíme vás potom do zoznamu adresátov, ktorým pravidelne posielame pozvánky. Odosielame ich zhruba desať dní pred samotným stretkom.