Stretká

Po dlhšej odmlke sa od roku 2011 opäť pravidelne schádzame na spoločných stretnutiach (tiež zvaných „stretká“), zvyčajne 1. a 3. sobotu v mesiaci. Ako skupina sme veľmi rôznorodí – čo do názorov, veku, skúseností, životnej situácie, či štádia coming out-u. Nie sme odborníci a nenahrádzame úlohu psychológov, kňazov ani lekárov, snažíme sa však spoločne otvárať duchovnému i osobnému rastu a posúvať sa vpred ako spoločenstvo.

Priebeh stretiek

Program a samotnú organizáciu stretiek si pod patronát vzal náš tím dobrovoľníkov, ktorý sa snaží pripraviť pútavý a zaujímavý program. Priebeh a atmosféra na stretku je však vždy spoločným dielom všetkých prítomných, každý má teda možnosť zapojiť sa a obohatiť ostatných.

Stretká niekedy tvoríme aj v spolupráci so vzácnymi hosťami, ktorí obyčajne zastrešujú duchovnú časť. Neduchovnú časť stretiek (spravidla už bez hostí) plánujeme samostatne a obyčajne ju tvorí zdieľanie, rozhovory či informovanie o minulých i budúcich podujatiach. Popritom však nezabúdame ani na modlitbu, ktorá je prítomná od začiatku do konca.

Sú nejaké pravidlá?

Áno, každé má však zmysel:

  • Stretká sú otvorené najmä pre neheterosexuálnych kresťanov rôznych denominácií a v rôznych životných situáciách, v rôznych fázach coming out-u, vo vzájomnej úcte a bez predsudkov.
  • Čo sa povie na stretku, zostáva na stretku.
  • Od zúčastnených sa očakáva férová diskrétnosť, nie kvôli „tajnej spoločnosti“, ale pre vytvorenie bezpečného priestoru dôvery, prijatia, slobody a otvorenosti.
  • Všetko prebieha v maximálnej slobode. Ak sa ti na stretku nepáči alebo sa tam necítiš dobre, môžeš hocikedy odísť.
  • Máš právo celý čas nič nepovedať alebo zatajiť svoje skutočné meno.
  • Aby sme chránili anonymitu a bezpečnosť prítomných, na stretnutiach sa nefotíme ani nenahrávame obraz či zvuk.

Čo priniesť?

V prvom rade sám/samú seba so všetkým, čo vás napĺňa. Pre zdarný priebeh stretka sa však zíde aj:

  • vrecková Biblia alebo aplikácia Biblie v smarfóne
  • pero a papier na vlastné poznámky
  • malé občerstvenie (napr. niečo vlastnoručne napečené, fľaša nealka, balenie sladkých/slaných pochutín, atď.), o ktoré sa chcete s ostatnými podeliť počas agapé

Prečo nie je miesto a čas stretnutí verejný?

Pre zachovanie diskrétnosti a bezpečnosti posielame e-mailové pozvánky iba ľuďom, ktorých máme v zozname alebo ktorí prejavia záujem a predtým nám napíšu e-mail. Vyhneme sa tak účasti ľudí, ktorí by mohli zámerne narúšať priebeh a atmosféru stretka.

Stretávame sa najprv na verejnom mieste, odkiaľ sa potom spoločne presúvame na miesto určenia, prosíme preto o dochvíľnosť. V prípade meškania alebo blúdenia môžeš volať alebo SMS-kovať na kontaktné čísla uvedené v pozvánke.

Chcete prísť na stretko po prvýkrát?

Napíšte nám, v skratke sa predstavte a opíšte svoju motiváciu a očakávania od stretnutí. Následne vás zaradíme do zoznamu adresátov, ktorým pravidelne raz za mesiac posielame newsletter s plánovanými akciami na nasledujúci mesiac spolu s pozvánkami na stretnutia. Odosielame ich na konci každého mesiaca.