Dobrovoľníctvo

Všetko naše snaženie by nebolo možné bez obetavej práce niekoľkých jednotlivcov – dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Už od roku 2011, kedy sme sa začali neformálne stretávať pod značkou GayChristians Slovakia, sme mali organizačné jadro, ktoré tvorila skupina obetavých dobrovoľníkov, ktorí si medzi sebou rozdelili dôležité úlohy. Jeden odpisoval na e-maily, druhá organizovala stretká, tretí spravoval web, štvrtá písala články atď.