Dobrovoľníctvo

Všetko naše snaženie by nebolo možné bez obetavej práce niekoľkých jednotlivcov – dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Už od roku 2011, kedy sme sa začali neformálne stretávať pod značkou GayChristians Slovakia, sme mali organizačné jadro, ktoré tvorila skupina obetavých dobrovoľníkov. Tí si medzi sebou rozdelili dôležité úlohy – jeden odpisoval na e-maily, druhá organizovala stretká, tretí spravoval web, štvrtá písala články atď.

Tento model na seba v súčasnosti prevzala sčasti Rada združenia SIGNUM, ale dobrovoľníctvo je naďalej neodmysliteľnou súčasťou života nášho združenia a dúhovej komunity. Nie je v ľudských silách, aby všetku prácu robil jeden človek, resp. malá skupinka ľudí. Potrebujeme aj TEBA!

Chceme ťa pozvať k užšej spolupráci pre dúhových kresťanov a kresťanky a ponúknuť ti rôzne možnosti zapojenia sa do činnosti nášho združenia a komunity. SIGNUM riadi štvorica ľudí, dobrovoľníkov v rámci svojho voľného času a bez nároku na honorár. Ak si presvedčený/á o zmysluplnosti našich snáh a cítiš v sebe potrebu realizovať svoje talenty, zváž prosím nasledovné možnosti pomoci.

Čo môžeš už teraz (pasívne činnosti):

 • odoberať mesačník (newsletter)
 • “lajknúť” našu Facebook stránku
 • pridať sa do našej Facebook skupiny “Akcie a podujatia” a e-mailovej skupiny oznamy@duhovi-krestania.sk
 • sledovať náš Instagram a YouTube kanál

Čo by si mohol/mohla (aktívne činnosti):

 • stať sa členom združenia
 • stať sa členom Rady
 • podeliť sa o životný príbeh / svedectvo
 • byť informátorom – sledovať nejakú konkrétnu oblasť (napr. dianie v konkrétnej cirkvi, organizácií, robiť monitoring tlače, …) a informovať nás o tom
 • tvoriť digitálny obsah – písať blogy, články, príspevky a posúvať ich našej adminke, ktorá ich zverejní na našich sociálnych sieťach
 • tvoriť komunitný obsah – eventy v oblastiach viery, kultúry a umenia, športu, vzdelávania, zábavy, … (napr. modlitebné stretnutia, výstavy, výlety, školenia, párty, …)
 • pripravovať osobné a online stretnutia (po obsahovej a/alebo formálnej stránke)
 • robiť grafické práce (návrhy loga, brožúr, vizitiek)
 • robiť prekladateľská činnosť (články a štúdie z angličtiny)
 • robiť publikačná činnosť (napr. James Martin: Building a Bridge, James Alison,…)
 • redigovať texty a robiť textové korektúry
 • lobing, networking u politikov, organizácii
 • robiť fundraising (príprava zbierok a oslovovanie potenciálnych partnerov)
 • viesť dialóg s cirkvami/zbormi/duchovnými
 • medzinárodná spolupráca, účasť na zahraničných konferenciách, workshopoch, školeniach, tréningoch, …
 • koordinovať našu účasť na pravidelných projektoch: Filmový festival inakosti (FFi), Dúhový PRIDE Bratislava, PRIDE Košice, Banská Bystrica, LOTOS CUP, POHODA festival, … 
 • príprava kampaní a eventov pri príležitosti sviatkov a pamätných dní: pôstne obdobie, Veľká noc, advent, Vianoce, Pride mesiac, Dajme si znak pokoja, IDAHOBIT, Transgender Day of Remembrance, Máj – mesiac LGBT kultúry, …
 • … ďalším nápadom sa medze nekladú 🙂

Radi ti priblížime jednotlivé body a oblasti, ktoré ťa zaujímajú a samozrejme zabezpečíme patričný “výcvik”.

Ak ti tento zoznam nepomohol, skús sa zamyslieť nad nasledovnými otázkami:

 • Chcem naozaj dobrovoľničiť?
 • V čom som dobrý/á?
 • V čom som ľavý/á?
 • Čo by som možno chcel/a robiť?
 • Čo by som určite nechcel/a robiť? 

Môžeš sa s nami podeliť o svoje odpovede a my ti poradíme ako ďalej 🙂