Naše „krédo“

V spolupráci s našimi blízkymi teológmi pripravujeme dokument, ktorý bude našim ideovo-hodnotovým vyjadrením, akýsi manifest. Veríme, že to bude čoskoro.