Otázky a odpovede

Kto sú to dúhoví kresťania?

Ide o neheterosexuálnych (LGBT+) ľudí rôzneho veku, rôzneho spôsobu a miery praktikovania kresťanskej viery alebo príslušnosti k cirkevnému spoločenstvu, v rôznom štádiu svojho coming out-u a pocitu príslušnosti k LGBT komunite.

Kto sú to GayChristians Slovakia?

Neformálna skupina jednotlivcov, ktorí prežívajú neheterosexuálnu orientáciu a zároveň sa hlásia ku kresťanskej viere. Až do založenia združenia SIGNUM sa spoločne pod touto značkou stretávali a vytvárali spoločenstvo – bezpečný priestor prijatia, ktorý vo svojich náboženských komunitách častokrát nenachádzali.

Čo je to SIGNUM – Dúhoví kresťania?

Ide o novovzniknuté občianske združenie, ktoré v plnej miere nadväzuje na spoločenstvo GCS a chce byť aj kultúrno-spoločensko-politicky aktívne. Prostredníctvom rôznych projektov pozitívne prispieva ku zmene chápania a postavenia LGBT+ veriacich ľudí na Slovensku.

Čo znamená SIGNUM?

Latinské slovo signum znamená v preklade znamenie, znak. Vybrali sme si ho, pretože chceme byť znamením Božej lásky, krásy a rozmanitosti pre tento svet, cirkvi a spoločnosť. Nechali sme sa inšpirovať biblickou pasážou z evanjelia o znamení čias (Lk 12,54-57, Mt 16,2-3), ale aj rehoľnou sestrou Jeannine Gramick, ktorá hovorí o LGBT+ kresťanoch ako o prorockom znamení pre cirkev, cez ktoré sa musí naučiť prijímať všetkých vo svojej rôznorodosti.

Prečo je v názve Dúhoví kresťania?

Z dvoch dôvodov: Dúhoví sme preto, že si berieme dúhu ako synonymum k LGBT. Dúha je znakom diverzity a inklúzie, ale aj biblickým symbolom Božej vernosti a lásky k ľudstvu (Gn 9,9-17). Kresťania sme zas preto, lebo v prvom rade sa hlásime ku Kristovi a nie k cirkvám (katolíci, luteráni, pravoslávni, atď.). V rámci kresťanskej viery sme teda ekumenickí.

S akými problémami sa stretávajú dúhoví kresťania na Slovensku?

Zo strany cirkví a v náboženskom prostredí ide najmä o liečiteľské (terapeutické) snahy vedúce k potlačeniu až zmene sexuálnej orientácie a k vzdaniu sa sexuálneho života (čistota a celibát), tabuizácia a démonizácia sexuality vo všeobecnosti (absencia správneho vzdelávania v oblasti sexuality), rozdielne chápanie homosexuality v náboženských a vedeckých kruhoch, šírenie nepriateľského postoja a demoralizácia LGBT osôb ich nálepkovaním ako prívržencov kultúry smrti, ultraliberálnej (ľavicovej, neomarxistickej) ideológie, gender ideológie, pohŕdaním a spochybňovaním ich kresťanskej identity (ty nie si pravý kresťan/katolík ak toto robíš), šírenie neprávd, dezinformácií až konšpiračných teórií a posilňovanie stereotypov a predsudkov (kňaz Marián Kuffa), ďalej je to trestanie tých duchovných, ktorí vyjadrili podporu LGBT+ ľuďom a postavili sa za nich (sister Jeannine Gramick, Jaroslav Lorman, Ondrej Prostredník, Jakub Pavlús, Jaroslav Pavlík). 

Dúhoví kresťania sú akoby uprostred paľby vystavení dvojakým tlakom – jednak zo strany cirkví, na druhej strane od sekulárnej spoločnosti. Neznalí problematiky často chápu prežívanie dvoch identít LGBT veriacich ako nemožné, protichodné a nespojiteľné, navyše nemorálne, neprirodzené a nenormálne. Politici v čase predvolebných kampaní zneužívajú aj LGBT témy na strašenie a rozsievanie negatívnych emócii, čo v konečnom dôsledku posilňuje v ľuďoch nenávisť k LGBT ľuďom a to môže viesť k verbálnym až fyzickým atakom. Proti ich vôli sú zatiahnutí do informačnej a kultúrnej vojny, rozhoduje sa o nich bez nich.


Máte na nás ďalšie otázky? Položte nám ich a my vám tu na ne odpovieme.