Otázky a odpovede

Kto sú to dúhoví kresťania?

Ide o neheterosexuálnych (LGBT+) ľudí rôzneho veku, pohlavia, rodu a rôzneho spôsobu a miery praktikovania kresťanskej viery alebo príslušnosti k cirkevnému spoločenstvu, v rôznom štádiu svojho coming out-u a pocitu príslušnosti k LGBT komunite.

Čo je to SIGNUM – Dúhoví kresťania?

Ide o občianske združenie založené v roku 2019, ktoré v plnej miere nadväzuje na pôvodnú platformu – neformálnu skupinu jednotlivcov – spoločenstvo GayChristians Slovakia. Okrem funkcie bezpečného priestoru prijatia chce byť SIGNUM aj verejne aktívne. Prostredníctvom rôznych projektov pozitívne prispieva ku zmene chápania a postavenia LGBT+ veriacich ľudí na Slovensku.

Čo znamená SIGNUM?

Latinské slovo signum znamená v preklade znamenie, znak. Vybrali sme si ho, pretože chceme byť znamením Božej lásky, krásy a rozmanitosti pre tento svet, cirkvi a spoločnosť. Nechali sme sa inšpirovať biblickou pasážou z evanjelia o znamení čias (Lk 12,54-57, Mt 16,2-3), ale aj rehoľnou sestrou Jeannine Gramick, ktorá hovorí o LGBT+ kresťanoch ako o prorockom znamení pre cirkev, cez ktoré sa musí naučiť prijímať všetkých vo svojej rôznorodosti.

Prečo je v názve Dúhoví kresťania?

Z dvoch dôvodov: Dúhoví sme preto, že si berieme dúhu ako synonymum k LGBT. Dúha je znakom diverzity a inklúzie, ale aj biblickým symbolom Božej vernosti a lásky k ľudstvu (Gn 9,9-17). Kresťania sme zas preto, lebo v prvom rade sa hlásime ku Kristovi a nie k cirkvám (katolíci, luteráni, pravoslávni, atď.). V rámci kresťanskej viery sme teda ekumenickí.

Čo znázorňuje logo združenia?

Logo je vytvorené pomocou typografie a sú v ňom použité farby dúhy. Písmeno I je predĺžené a zároveň pretína linku, ktorá je umiestnená pod slovom SIGNUM. Toto pretnutie vytvára kríž, ktorý odkazuje na zameranie združenia. Grafický návrh oslovuje svojou jednoduchosťou, vzdušnosťou, farebnosťou a tak trochu aj provokatívnosťou. Pre niekoho môže byť obrátený kríž pohoršujúcim prvkom, ktorý spája so satanistickým hnutím. Avšak existuje oveľa staršia, pôvodnejšia kresťanská tradícia, ktorá opisuje mučenícku smrť sv. Petra. Legenda vraví, že tento Ježišov najbližší učeník sa necítil hodný zomrieť rovnakým spôsobom ako jeho Majster, preto bol na vlastnú žiadosť ukrižovaný hlavou dole. Možno aj tento príbeh je dobrým začiatkom na prelomenie ľadov v diskusii. Niekedy stačí jednoducho obrátiť veci dole hlavou alebo sa na ne pozrieť pod iným uhlom a zistíme, že na vec môžeme mať aj iný pohľad alebo názor. A tak je to aj v súvislosti s dúhovými kresťanmi. Veríme, že takáto zmena perspektívy a ponuka alternatívy bude vďaka nášmu novému logu nastávať aj v budúcich rozhovoroch o LGBT ľuďoch a kresťanstve.

S akými problémami sa stretávajú dúhoví kresťania na Slovensku?

Zo strany cirkví a v náboženskom prostredí ide najmä o liečiteľské (terapeutické) snahy vedúce k potlačeniu až zmene sexuálnej orientácie a k vzdaniu sa sexuálneho života (čistota a celibát), tabuizácia a démonizácia sexuality vo všeobecnosti (absencia správneho vzdelávania v oblasti sexuality), rozdielne chápanie homosexuality v náboženských a vedeckých kruhoch, šírenie nepriateľského postoja a demoralizácia LGBT+ osôb ich nálepkovaním ako prívržencov kultúry smrti, ultraliberálnej (ľavicovej, neomarxistickej) ideológie, gender ideológie, pohŕdaním a spochybňovaním ich kresťanskej identity (ty nie si pravý kresťan/katolík ak toto robíš), šírenie neprávd, dezinformácií až konšpiračných teórií a posilňovanie stereotypov a predsudkov (kňaz Marián Kuffa), ďalej je to trestanie tých duchovných, ktorí vyjadrili podporu LGBT+ ľuďom a postavili sa za nich (sestra Jeannine Gramicková, Jaroslav Lorman, Ondrej Prostredník, Jakub Pavlús, Jaroslav Pavlík a mnohí ďalší skrytí neznámi). 

Dúhoví kresťania sú akoby uprostred paľby vystavení dvojakým tlakom – jednak zo strany cirkví, na druhej strane od sekulárnej spoločnosti. Neznalí problematiky často chápu prežívanie dvoch identít LGBT veriacich ako nemožné, protichodné a nespojiteľné, navyše nemorálne, neprirodzené a nenormálne. Politici v čase predvolebných kampaní zneužívajú aj LGBT témy na strašenie a rozsievanie negatívnych emócii, čo v konečnom dôsledku posilňuje v ľuďoch nenávisť k LGBT ľuďom a to môže viesť k verbálnym až fyzickým atakom. Proti ich vôli sú zatiahnutí do informačnej a kultúrnej vojny, rozhoduje sa o nich bez nich.


Máte na nás ďalšie otázky? Položte nám ich a my vám tu na ne odpovieme.