Modlitba za spoločenstvo

Pane, oživuj v našom spoločenstve dary Tvojej milosti: Prosíme ťa, urob z nás ľudí, ktorí vedia počúvať, ľudí tvoriacich pokoj, ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu, ktorí upokojujú a zmierujú, sú príkladom tvojej lásky a hovoria pravdu bez toho, že by zraňovali.

Prosíme ťa, daruj nám ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch a vzbudzujú nádej, zasadzujú sa nezištne za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu, ľudí schopných svedčiť o tebe druhým, ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy.

Nauč nás žiť v láske a v trpezlivosti pre druhých ľudí, aby sme s pokorou vedeli prijímať každé ich slovo, každé skutky, ktoré budú určené na rast tohto spoločenstva. Upevňuj v nás vieru, aby sme sa s čistým srdcom spoločne podieľali na stavbe Božieho kráľovstva.

Nebeský Otče, buď v našom spoločenstve, ale i mimo neho oporou pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc. Ochraňuj nás na všetkých našich cestách, aby sme kráčali s pevnou vierou a s vedomím, že nás nekonečne miluješ. Amen