Mediatéka

TAK TO UŽ HEJ

Počas niekoľkých rokov nám prešlo rukami veľké množstvo kvalitných, užitočných a povzbudivých kníh a filmov. Chceme sa s vami o ne podeliť a odporučiť to najlepšie zo žánru LGBT+ a viera. Nasledovné položky máme všetky k dispozícii a radi vám ich požičiame.

Dokumentárne filmy

Filmy

Knihy

 • Achtemeier, M. (2015). The Bible’s Yes to Same-Sex Marriage: An Evangelical’s Change of Heart. Westminster John Knox Press. ISBN: 978-0664262181.
 • Alison, J. (2001). Faith Beyond Resentment: Fragments Catholic and Gay. Crossroad Publishing Co, U.S. ISBN: 978-0824519223.
 • Bass, E., Kaufman, K. (2003). Láska je láska: Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov. Bratislava: Aspekt.
 • Beardsley, C., O’Brien, M. (2016). This is my body: Hearing the theology of transgender Christians. London: Darton, Longman and Todd Ltd. ISBN: 978-0-232-53206-7.
 • Boswell, J. (1981). Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century. University Of Chicago Press. ISBN: 978-0226067117.
 • Brzek, A., Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica.
 • Cleaver, R. (1995). Know My Name. Westminster John Knox Press. ISBN: 978-0664255763.
 • Comstock, G. D., Henking, S. E. (1997). Que(e)ring Religion: A Critical Anthology. New York: Continuum.
 • For I Am Wonderfully made: Texts on Eastern Orthodoxy and LGBT Inclusion. (2016). The European LGBT Forum. ISBN: 978-90-8883-023-5.
 • Gramick, J. (1988). The Vatican and Homosexuality: Reactions to the „Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons“. Crossroad Pub Co. ISBN: 978-0824508647.
 • Helminiak, D. A. (2007). Co vlastně Bible říká o homosexualitě? Brno: Centrum pro studium demokrace a kultury.
 • Jung, P. B. (2001). Sexual Diversity and Catholicism: Toward The Development Of Moral Theology. Michael Glazier. ISBN: 978-0814659397.
 • Lings, K. R. (2013). Love Lost In Translation: Homosexuality and the Bible. USA: Trafford. ISBN: 978-1-4669-9789-0.
 • Martin, J., SJ (2017). Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity. New York: HarperOne. ISBN: 978-0-06-269431-7.
 • Martin, J., SJ (2018). Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity. New York: HarperOne. ISBN: 978-0-06-283753-0.
 • Ondrisová, S., Šípošová, M., Červenková, I., Jójárt, P., Bianchi, G. (2002). Neviditeľná menšina: Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii. Nadácia Občan a demokracia. IBAN: 80-968528-5-X.
 • Putna, C. M. (2012). Křesťanství a homosexualita: pokusy o integraci. Praha: Torst.
 • Schexnayder, J. A. (2011). Setting the Table: Preparing Catholic Parishes to Welcome Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People and Their Families. ISBN: 978-1461146346.
 • Shinnick, M. (1997). This Remarkable Gift: Being Gay and Catholic. Allen & Unwin. ISBN: 978-1864484625.
 • Spencer, C. (1999). Dejiny homosexuality. Bratislava: Slovart.
 • Ščepková, M. (2002). Homosexualita, cesta sebatranscendencie?: krátka štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie. Bratislava: Vydavateľstvo Oto Németh.
 • Taylor, S., Barnes, H. (2015). And God saw it was all very good: Catholic LGBT People in Europe Telling Their Stories. Leipzig: Esuberanza. ISBN: 978-90-8883-015-0.
 • Vines, M. (2014). God and the Gay Christian: The Biblical Case in Support of Same-Sex Relationships. Convergent Books. ISBN: 978-1601425164.
 • Queer Ways of Theology. (2016). Warsaw. ISBN: 978-83-939601-2-5.

Prednášky a diskusie

Navštívte náš YouTube kanál pre množstvo ďalšieho digitálneho obsahu.

TOTO RADŠEJ NIE

Žiaľ,  existuje aj veľa takých kníh a filmov, ktoré dokážu človeka skôr zmiasť a ponúknuť mu falošnú nádej. Pre výstrahu, aby ste sa im dokázali v budúcnosti bezpečne vyhnúť, ich tu uvádzame.

Dokumentárne filmy

Knihy a brožúry

 • van den Aardweg, G. J. M. (2014). Čo homosexualita nie je. Čo homosexualita je. Ako sa dá homosexualita prekonať. Bratislava: Linka Valentín a Fórum života.
 • Anatrella, T. (2015). Rodová teória a pôvod homosexuality. Trnava: Spolok svätého Vojtecha.
 • Cretella, M. A., M.D. (2014). Kto som? Psychológia, viera a príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Bratislava: Linka Valentín a Fórum života.
 • Daniel-Ange. (1994). Homosexuál, kto si? Kam ideš? Bratislava: Familiaris.
 • Harvey, F. J. (2006). Príťažlivosť rovnakého pohlavia: Usmernenie pre rodičov a vychovávateľov. Trebišov.
 • Kuby, G. (2013). Globálna sexuálna revolúcia. Bratislava: Lúč.
 • Laun, A. (2003). Homosexualita z katolického pohledu. Olomouc: Matice cyrilometodějská.
 • Luck, V. (2017). Tretia cesta: Príbehy mužov a žien prežívajúcich homosexuálnu náklonnosť, slobodných i žijúcich v manželstve, zo Slovenska i zahraničia. Bratislava: Linka Valentín a Fórum Života. ISBN: 978-80-969882-2-8.
 • Raučinová, M. (2014). Gender: absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji. Bratislava: Fórum života.
 • Raučinová, M. (2015). O manželstve a rodine: nové formy a ich absurdnosti. Bratislava: Fórum života.
 • Shaw, E. (2021). Dá sa takto žiť?: Kresťania a náklonnosť k rovnakému pohlaviu. Porta Libri. ISBN: 9788081561214
 • Smrek, P. (2021). Cesta muža: Ako žiť s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Bratislava: Lúč. 978-80-8179-187-1.

Poznáte aj iné? Pomôžte nám rozšíriť našu mediatéku o ďalšie tituly.