Mediatéka

Tak to už hej

Počas niekoľkých rokov nám prešlo rukami veľké množstvo kvalitných, užitočných a povzbudivých kníh a filmov. Chceme sa s vami o ne podeliť a odporučiť to najlepšie zo žánru LGBT+ a viera. Nasledovné položky máme všetky k dispozícii a radi vám ich požičiame.

Dokumentárne filmy

Filmy

Knihy

 • Bass, E. – Kaufman, K. (2003). Láska je láska: Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov. Bratislava: Aspekt.
 • Beardsley, C. – O’Brien, M. (2016). This is my body: Hearing the theology of transgender Christians. London: Darton, Longman and Todd Ltd. ISBN: 978-0-232-53206-7.
 • Brzek, A. – Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica.
 • Comstock, G.D. – Henking, S.E. (1997). Que(e)ring Religion: A Critical Anthology. New York: Continuum.
 • For I Am Wonderfully made: Texts on Eastern Orthodoxy and LGBT Inclusion. The European LGBT Forum, 2016. ISBN: 978-90-8883-023-5.
 • Helminiak, D. A. (2007). Co vlastně Bible říká o homosexualitě? Brno: Centrum pro studium demokrace a kultury.
 • Lings, K. Rentato (2013). Love Lost In Translation: Homosexuality and the Bible. USA: Trafford. ISBN: 978-1-4669-9789-0.
 • Martin, J., SJ (2017). Building a Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity. New York: HarperOne. ISBN: 978-0-06-269431-7.
 • Putna, C. M. (2012). Křesťanství a homosexualita: pokusy o integraci. Praha: Torst.
 • Spencer, C. (1999). Dejiny homosexuality. Bratislava: Slovart.
 • Ščepková, M. (2002). Homosexualita, cesta sebatranscendencie?: krátka štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie. Bratislava: Vydavateľstvo Oto Németh.
 • Taylor, S – Barnes, H. (2015). And God saw it was all very good: Catholic LGBT People in Europe Telling Their Stories. Leipzig: Esuberanza. ISBN: 978-90-8883-015-0.
 • Queer Ways of Theology. (2016). Warsaw. ISBN: 978-83-939601-2-5.

Prednášky a diskusie

Toto radšej nie

Žiaľ,  existuje aj veľa takých kníh a filmov, ktoré dokážu človeka skôr zmiasť a ponúknuť mu falošnú nádej. Pre výstrahu, aby ste sa im dokázali v budúcnosti bezpečne vyhnúť, ich tu uvádzame.

Dokumentárne filmy

Knihy a brožúry

 • Anatrella, T. (2015). Rodová teória a pôvod homosexuality. Trnava: Spolok svätého Vojtecha.
 • CRETELLA, Michelle A., M.D: Kto som? Psychológia, viera a príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Bratislava: Linka Valentín a Fórum života, 2014.
 • DANIEL-ANGE: Homosexuál, kto si? Kam ideš? Bratislava : Familiaris, 1994.
 • Harvey, F.J. (2006). Príťažlivosť rovnakého pohlavia: Usmernenie pre rodičov a vychovávateľov. Trebišov.
 • Kuby, G. (2013). Globálna sexuálna revolúcia. Bratislava: Lúč.
 • Laun, A. (2003). Homosexualita z katolického pohledu. Olomouc: Matice cyrilometodějská.
 • Luck, Vitalij. Tretia cesta: Príbehy mužov a žien prežívajúcich homosexuálnu náklonnosť, slobodných i žijúcich v manželstve, zo Slovenska i zahraničia. Linka Valentín, Fórum Života : Bratislava, 2017. ISBN: 978-80-969882-2-8.
 • RAUČINOVÁ, Mária: Gender: absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji. Bratislava: Fórum života, 2014.
 • RAUČINOVÁ, Mária: O manželstve a rodine: nové formy a ich absurdnosti. Bratislava: Fórum života, 2015.
 • VAN DEN AARDWEG, Gerard J.M.: Čo homosexualita nie je. Čo homosexualita je. Ako sa dá homosexualita prekonať. Bratislava: Linka Valentín a Fórum života, 2014.

Poznáte aj iné? Pomôžte nám rozšíriť našu mediatéku o ďalšie tituly.