Reálie vzniku

Vznik občianskeho združenia SIGNUM – Dúhoví kresťania má svoj základ v niekoľkých spoločensko-politických skutočnostiach:

  • Referendum o rodine (február 2015), ktoré polarizovalo slovenskú spoločnosť.
  • Rozmach anti-gender hnutia podnecované cirkvami a fundamentalistickými organizáciami na Slovensku (napr. Aliancia za rodinu), ktoré šíria LGBTfóbiu a gender paranoju (tzv. gender ideológia).
  • Politicko-náboženské ťaženie kňaza Mariana Kuffu, ktorý cez svoje kázne v kostoloch hlása po celom Slovensku deštrukčné, apokalyptické posolstvo o nemorálnosti LGBT a genderu.
  • Pôsobenie a pozývanie rôznych, častokrát aj zahraničných usvedčených falošných vedcov a „odborníkov“ na témy LGBT a rodu (napr. Gabriele Kuby, Mark Regnerus, Paul Cameron a ďalší.).
  • Vznik alternatívnych webových portálov, ktoré v mene kresťanskej viery šíria dezinformácie a demagógiu alebo posilňujú predsudky a stereotypy (napr. hlavnespravy.sk, lifenews.sk, citlivetemy.sk, cestaplus.sk, zastolom.sk).
  • Založenie občianskeho združenia Priestor prijatia, ktoré ideovo pokračuje v tradícii Linky Valentín, OZ Rieky a podporuje konverzno-reparatívne formy terapie (napr. reintegratívna terapia).
  • Isté množstvo ľudí v okolí, ktorí sa kvôli pomerom a nedýchateľnej atmosfére v cirkvách radšej vzdali svojej viery, resp. života viery, resp. života.
  • Isté množstvo ľudí v okolí, ktorí sa kvôli negatívnej skúsenosti (sklamanie, znechutenie) s jednotlivcami, resp. istou skupinou alebo stereotypom v LGBT komunite radšej rozhodli nepriznávať ku komunite, nebyť jej súčasťou, nenavštevovať podujatia organizované komunitou, resp. sa utiekajú iba k podujatiam organizovaných náboženskými komunitami.
  • Zlá osobná pohoda až vážne zdravotné problémy LGBT+ ľudí, ktoré sú výsledkom vyššie spomínaných bodov.
  • Slabý hlas, nízke povedomie, neinformovanosť a neorganizovanosť veriacich LGBT+ ľudí.