O nás

Sme kresťania s inou než väčšinovou sexuálnou orientáciou, príp. rodovou identitou (LGBT+). Spoločne vytvárame bezpečný priestor, kde sa môžeme stretávať, spoznávať, osobnostne, intelektuálne i duchovne rásť a zažiť prijatie. Kladieme si otázky a riešime problémy, o ktorých bežne nemôžeme hovoriť v našich cirkvách, rodinách či práci. Snažíme sa aj pozitívne meniť naše okolie, cirkvi a spoločnosť k čoraz otvorenejšiemu, tolerantnejšiemu a prijímajúcejšiemu prostrediu. Najnovšie sa stretávame pod značkou SIGNUM, ale môžete nás poznať z minulosti aj ako spoločenstvo GayChristians Slovakia (GCS).

História nášho spoločenstva siaha až do čias tajnej Cirkvi, odkedy si prešlo rôznymi vývojovými etapami a názvami (Medzipriestor, GayChristians Slovakia). Súčasný názov SIGNUM – Dúhoví kresťania a podobu občianskeho združenia sme nadobudli v septembri 2019.

Ako neformálne združenie sme sa v roku 2017 stali zakladajúcim členom Svetovej siete dúhových katolíkov (GNRC) a v roku 2018 sme vstúpili do Európskeho fóra kresťanských LGBT skupín (EF) a tým sa začlenili do širšej rodiny podobných skupín po celom svete. Členstvo v týchto nadnárodných organizáciách nám dáva istotu ideového ukotvenia a veľa nových možností vzdelávať sa, cestovať, zúčastňovať sa konferencií a spoznávať našich zahraničných LGBT+ bratov a sestry vo viere.

Naše hodnotové zásady

  1. Sme presvedčení, že naša sexualita je Bohom daný, vzácny a požehnaný dar, ktorý možno v zodpovednej slobode a vernej partnerskej láske užívať.
  2. Viera aj sexuálna orientácia sa bez rozdielov prejavujú naprieč krajinami, farbou pleti, pohlavím a rodom, vekom či konfesiami, a preto sme inkluzívni a v rámci kresťanstva ekumenickí.
  3. Odmietame liečenie či terapeutické postupy smerujúce k zmene alebo potlačeniu sexuálnej orientácie a nepovažujeme ju len za akýsi sklon, cítenie alebo dočasný stav.

Jeden komentár k “O nás”

  1. Spätné upozornenie: houston junk car buyer

Komentáre sú zakázané.