O nás

Sme kresťania s inou než väčšinovou sexuálnou orientáciou. Spoločne vytvárame bezpečný priestor, kde sa môžeme stretávať, spoznávať, rásť a zažiť prijatie. Kladieme si otázky a riešime problémy, o ktorých bežne nemôžeme hovoriť v cirkvách, rodinách či práci. Stretávame sa pod značkou GayChristians Slovakia (GCS).

História nášho spoločenstva siaha až do čias tajnej Cirkvi, odkedy si prešlo rôznymi vývojovými etapami. Súčasný názov i podobu nadobudlo spoločenstvo v roku 2006.

Ako neformálne združenie sme sa v roku 2017 stali zakladajúcim členom Svetovej siete dúhových katolíkov (GNRC) a v roku 2018 sme vstúpili do Európskeho fóra kresťanských LGBT skupín a tým sa začlenili do širšej rodiny podobných skupín po celom svete.

Zásady nášho spoločenstva

Sexualita aj viera sa bez rozdielov prejavuje naprieč konfesiami, a preto je naše spoločenstvo ekumenické.

Odmietame „liečenie“ či „zmenu“ sexuálnej orientácie a nepovažujeme ju len za akýsi sklon alebo dočasný stav v oblasti pocitov.

Veríme, že naša orientácia je Bohom daný, vzácny a požehnaný dar, ktorý možno v zodpovednej slobode a vernej partnerskej láske užívať.