Gender identity

Refers to a person’s internal sense of being male, female or something else. 

American Psychological Association. (2011). Answers to your questions about transgender people, gender identity, and gender expression. Washington, DC: Author. [Retrieved from www.apa.org/topics/lgbt/transgender.pdf.]

Sex

Sex is assigned at birth, refers to one’s biological status as either male or female, and is associated primarily with physical attributes such as chromosomes, hormone prevalence, and external and internal anatomy.

American Psychological Association. (2008). Answers to your questions: For a better understanding of sexual orientation and homosexuality. Washington, DC: Author. [Retrieved from www.apa.org/topics/lgbt/orientation.pdf.]

Transgender

Is an umbrella term for persons whose gender identity, gender expression or behavior does not conform to that typically associated with the sex to which they were assigned at birth.

American Psychological Association. (2011). Answers to your questions about transgender people, gender identity, and gender expression. Washington, DC: Author. [Retrieved from www.apa.org/topics/lgbt/transgender.pdf.]

Transsexualizmus

Transsexualizmus je súhrnná medicínska diagnóza (F64.0), ktorá si kladie za cieľ pomenovať dôsledky rodovej rozlady. Podľa MKCH-10 je definovaná ako “túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického alebo hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím.“ Ide o jedinú diagnózu, na ktorej je v súčasnosti viazané poskytovanie zdravotnej starostlivosti súvisiacou s tranzíciou. To neznamená, že každá osoba, ktorá tranzíciu podstúpi sa stotožňuje s touto diagnózou. Taktiež to neznamená, že každá trans osoba prežíva svoju identitu a telo stereotypným spôsobom spájaným s touto diagnózou – mnoho trans ľudí nemá záujem o genitálne operácie a nemusia nenávidieť svoje telo.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik