Celibát

(lat. coelebs = slobodný) – zrieknutie sa manželstva pre vyššie ciele. Rímska cirkev vyžaduje celibát aj pre kandidátov na kňazstvo. V prvotnej cirkvi celibát kňazov nebol povinný.

Vnuk, F. (2003). Príručný slovník kresťanstva. Bratislava: SMARAGD, s. 60.