Cirkev

Univerzálne spoločenstvo všetkých kresťanov. Pod týmto pojmom nemáme na mysli len inštitucionálnu, úradnú cirkev (kňazov a biskupov), často nazývanú aj „klérus“, ale aj celý Boží ľud (laikov).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.