Fantastická štvorka

V živote SIGNUM nastala veľká zmena! Najnovšie tvorí jeho riadiace jadro skupina 4 členov Rady, ktorí boli zvolení členmi združenia na nedávnej členskej schôdzi. Položili sme im preto tri základné otázky. Prečítajte si, čo o sebe a svojom budúcom pôsobení prezradili.

1. 10. 2021

1. Prečo si sa rozhodol/rozhodla kandidovať za člena/členku Rady?

Ivka: Moje rozhodnutie kandidovať pramenilo z toho, že nielenže bolo nutné vyplniť prázdne miesta v rade, navyše som cítila, že chcem byť aktívnejšou súčasťou tohto združenia. Chcem využívať svoje dary a talenty od Boha a pomáhať tak komunite LGBT kresťanov vytvárať bezpečný priestor prijatia. 

Mirka: S touto výzvou ma pred pár mesiacmi oslovil Miro. Spočiatku som mala pochybnosti, keďže nie som práve extrovertný typ, ale zároveň som cítila potrebu podporiť aktivity spoločenstva, ktoré mi už toľko dalo. Na stretká som začala chodiť ešte počas strednej školy, keď spoločenstvo fungovalo pod názvom Medzipriestor a táto skúsenosť mi veľa priniesla. Zistila som, že LGBT+ komunita je skutočne rôznorodá a nájde sa v nej miesto aj pre ľudí, ktorí zdieľajú moje duchovné dilemy. Od tej doby boli v mojom živote aj etapy, keď som dúhových kresťanov navštevovala skôr sporadicky, no vždy som si odniesla z týchto stretnutí povznášajúci pocit na duši. Je pre mňa veľmi dôležité zachovať tento odkaz aj pre budúce generácie :).

Miro: Je tomu už zopár rokov čo mi Dávid na Pohode predstavil spoločenstvo LGBT+ veriacich, ktorí sa stretávali v Bratislave pre vzájomné povzbudenie a podporu. Odvtedy som spoznal v tomto spoločenstve mnoho zaujímavých ľudí a nadviazal pevné priateľstvá. Moja viera sa aj vďaka týmto zážitkom stala osobnejšou a môj život plnším. Už nejaký ten rok sa snažím podporovať aktivity spoločenstva aj ako dobrovoľník a od vzniku občianskeho združenia aj v rade zakladajúcich členov. Rád by som preto pokračoval v mnohých rozbehnutých projektoch a pomáhal šíriť dúhu v slovenskej kresťanskej spoločnosti.

Dávid: Razím životné heslo, že keď už niečo robím, tak to robím poriadne. Som si istý, že sa v plnosti môžem realizovať práve v tomto prostredí. Chcel som byť súčasťou tímu, priniesť svoj vklad v podobe skúseností a poznatkov a spolupodieľať sa na spoločenskej zmene vo vnímaní LGBT+ ľudí. To rozhodnutie kandidovať som si nechal prejsť hlavou, zvážil som prínosy a riziká a dospel som k presvedčeniu, že by to bolo vhodné, užitočné a správne.

2. Na akú oblasť sa chceš zamerať alebo čo konkrétne chceš dosiahnuť?

Ivka: Na srdci mi stále leží množstvo mladých kresťanov, ktorí cítia, že si musia vyberať medzi vierou a svojou sexuálnou identitou…mojou túžbou je sa zamerať na týchto ľudí a ukazovať im, že tieto dve entity je možné skĺbiť…túžim byť tu pre tých ľudí a pomáhať im prejsť cestou prijatia.

Mirka: Za svoj cieľ si kladiem aktívne sa podieľať na organizačnej činnosti a takpovediac pomôcť tam, kde bude treba. Okrem iného rada povediem stretká v dámskej zostave, ale pole pôsobnosti je aj na ostatných frontoch bohaté.Taktiež som prijala úlohu hospodára a chcela by som v tomto smere ďalej rozvíjať našu iniciatívu na publikačnú činnosť a efektívnejšie využívanie podpory z rôznych grantov.

Miro: Za posledný rok sa nám podarilo zabezpečiť pravidelnosť našich sobotných stretiek, či už online alebo aj naživo v Bratislave. Chcel by som ďalej pracovať na príprave týchto stretiek. Získavať zaujímavých hostí a prinášať nové témy a formáty pre oživenie nášho duchovného života. Taktiež by som chcel pracovať ďalej na zlepšovaní našej komunikačnej stratégie a snahách o dialóg so zástupcami cirkví či iných kresťanských spoločenstiev. Ako zástupca nášho spoločenstva v medzinárodných organizáciách, by som chcel taktiež rozvíjať spoluprácu napríklad s mojím bývalým spoločenstvom Queergottesdienst v Mníchove alebo partnerskými spoločenstvami u našich susedov. 

Dávid: Chcem v prvom rade robiť to, čo ma baví robiť a v čom cítim, že som dobrý a môžem byť prínosom pre združenie a pre dúhových kresťanov vo všeobecnosti. Aby som bol konkrétny, tak chcem rozbehnúť publikačnú a vzdelávaciu činnosť. V zahraničí existuje veľké množstvo kvalitných materiálov, ktoré stačí iba preložiť do slovenčiny a nejakým spôsobom ľuďom ponúknuť. Je super, že v rámci združenia existuje priestor a toľko rôznych možností ako pre komunitu prinášať témy a obsah, ktorý sa jej týka.

3. Kde vidíš SIGNUM, resp. dúhových kresťanov o 5 rokov?

Ivka: Keďže už teraz sa nám ako združeniu darí čoraz viac sa zviditeľňovať, viem si predstaviť, že o 5 rokov bude Signum rozrastené o ďalších nových členov. Vzhľadom na vyvíjané úsilie v komunikácii s katolíckou cirkvou by sa nám konečne  mohlo podariť nájsť spoločnú reč v oblasti pastorácie LGBT ľudí, čo by isto mnohým pomohlo v otázke sebaprijatia. Signum má v sebe veľký potenciál a práce je tu veľa…otázne je, ako sa k nej postavíme….podľa toho sa ukážu aj výsledky o 5 rokov.

Mirka: Mojou víziou je vytvorenie spoločenstva, kde by sa jej členovia cítili natoľko prijímaní a angažovaní, že by sa odvážili sami iniciovať podnety na prípadné zmeny. Bola by som rada, keby tu bol priestor na spätnú väzbu, ktorá by nám pomohla lepšie uchopiť postoje a potreby veriacich menšinovej sexuálnej orientácie či rodovej identity, ktorých toto združenie reprezentuje. Či tento posun nastane do 5 rokov, sa teraz neodvážim predpovedať.

Miro: Rád by som, keby sme sa o 5 rokov mohli pravidelne stretávať pre  povzbudenie nielen v našom novom domove v Starom Lýceu v Bratislave, ale aj v podobných domovoch po celom Slovensku. Aby sme v spolupráci s kresťanskými cirkvami ponúkali rôzne aktivity dúhovej pastorácie a prispievali k plnšiemu duchovnému životu veriacich menšinovej sexuálnej orientácie či rodovej identity. Aby si v budúcnosti nemuseli členovia a členky kresťanských spoločenstiev na Slovensku vyberať medzi otvoreným priznaním sa k svojej orientácii či identite alebo k svojej viere.

Dávid: 5 rokov je veľmi dlhá doba, počas ktorej sa toho môže veľa udiať, dobrého aj zlého. Za ten čas sa môžu aspoň 2x vymeniť ľudia v Rade. Už len posledné 2 roky boli veľmi dynamické, stihli sme toho spraviť v rámci našich obmedzených personálnych, finančných a časových kapacít naozaj mnoho. O čo viac by sme dokázali v budúcnosti, keby nás bolo 2x, 3x viac :-). Nejde pritom iba o kvantitu. Tak ako plynie čas, aj my zrejeme a zdokonaľujeme sa (často krát vďaka vlastným chybám) a tým posúvame pomyselnú latku profesionality stále vyššie a vyššie. Moja vízia budúcnosti SIGNUM je preto veľmi optimistická, hoci odvážna.