Homosexuál

Termín, ktorý bol v minulosti najčastejšie používaný externou mocou/autoritami (lekármi, políciou, médiami, novinármi) vo vzťahu k ľuďom s homosexuálnou orientáciou. V súčasnosti je odmietaný LGBTI komunitou.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]