Mníchovský generálny vikár: Homosexuáli v Cirkvi robia dobrú prácu

Mali by sme sa strániť homosexuálov, ktorí sa chcú angažovať v cirkvi? Nie, objasňuje mníchovský generálny vikár Peter Beer. Vykonávajú totiž v mnohých cirkevných povolaniach plnohodnotný príspevok – aj ako kňazi.

29. 3. 2019

Mníchovský generálny vikár Peter Beer ocenil angažovanosť homosexuálnych ľudí v cirkvi. V kňazskej službe, alebo v iných povolaniach a aj ako dobrovoľníci robia dobrú prácu, povedal v sobotu na plenárnom zasadnutí Diecéznej rady arcidiecézy Mníchov a Freising v Oberschleißheime.

Cirkev musí zvážiť, ako pristupovať k týmto ľuďom, „ktorí sú v cirkvi, sú angažovaní, zapájajú sa, ale pri ktorých konáme, ako keby tu neboli,“ povedal Beer. Tým sa však stráca dôveryhodnosť. „Je nutné toto nahlas vysloviť, inak stratíme ľudí, ktorí sa veľmi silno profilujú, ktorí sa chcú zapojiť.“ Zarmucuje ho, keď sa mu veriaci zverujú, že musia skrývať svoju sexuálnu orientáciu, pretože sa obávajú nevýhod.

Vzhľadom na stále sa znižujúce aj personálne zdroje je výzvou pre cirkev prilákať a udržať si personál. „Nikto nám viac nevstúpi do cirkevnej služby, ak presadzujeme záväzky vernosti, ktoré sú pociťované ako svojvoľné,“ povedal Beer. Na krajinskej a federálnej úrovni sa už pracuje na novom cirkevnom pracovnom práve. Hlavnou zásadou musí byť to, aké zdroje by ľudia mohli priniesť do cirkevnej služby, nie naopak, zdôraznil pán vikár.

Zdroj: katholisch.de