Môžem byť lesba/gej a kresťan zároveň?

Záver: Bibliu nemožno použiť proti trvalým zväzkom osôb rovnakého pohlavia

Homosexuáli si svoju sexuálnu orientáciu nevyberajú. Mnohí z nich majú rovnakú túžbu žiť v milujúcom a trvalom vzťahu ako heterosexuáli.

K morálnym otázkam by sa malo vždy pristupovať a interpretovať ich cez optiku prikázania lásky k blížnemu, ktoré dal Ježiš. Z tohto prikázania (Rim 13,8-10) vyplývajú podľa Pavla všetky biblické morálne pokyny. To isté, ale povedané opačne, mali by sme sa vyhnúť akýmkoľvek činnostiam, ktoré škodia nám samým alebo našim blížnym. Pretože nevidím, ako môžu monogamné, verné a milujúce homosexuálne zväzky škodiť partnerom, nemôžem takisto nájsť žiadne logické teologické argumenty proti homosexuálnym manželstvám.

V názve tohto článku som sa pýtal, či môže byť človek zároveň homosexuálom a kresťanom. Niektorí kresťania tvrdia, že je to nemožné. Musím dôrazne nesúhlasiť. Zúčastnil som sa nespočetných gej kresťanských udalostí. Z času na čas bola prítomnosť Božieho Ducha na týchto podujatiach veľmi zrejmá. Heterosexuáli, ktorí sa zúčastnili týchto udalostí, mi niekedy až so slzami v očiach povedali, že zriedkavo predtým zažili niečo podobné. Duch stále veje, kdekoľvek chce. Môžeme prežívať jeho prítomnosť a moc, ale nemôžeme ho kontrolovať a obmedzovať (Jn 3,8). Ak Duch pôsobí medzi homosexuálnymi kresťanmi, ako ich môžu niektoré cirkvi vykopávať von z kostolov?

Otázka homosexuálnych sobášov rozdeľuje kresťanov. Rovnako problém obriezky a židovských stravovacích obmedzení rozdelili kresťanov v dobe apoštolov. Pavol a jeho spolupracovníci verili, že obriezka srdca nahradila obriezku tela a že kresťania nemuseli dodržiavať stravovacie nariadenia Mojžišovho zákona, ale väčšina kresťanov z Jeruzalema nesúhlasila s Pavlom (Sk 21,17-36). Pavol nariadil kresťanom, aby v týchto veciach prijímali aj odlišné názory a interpretácie (Rim 14 a 15). Dúfam, že v diskusii o manželstvách osôb rovnakého pohlavia prevládne rovnaký druh otvorenosti.