Teológia

Veda o Bohu a náboženstve, ktorá systematicky skúma a vysvetľuje zjavené Božie pravdy. Delí sa na niekoľko disciplín.

Vnuk, F. (2003). Príručný slovník kresťanstva. Bratislava: SMARAGD, s. 282.