Transrodovosť

(z angl. transgender; trans- „cez“ a gender- „rod“) je stav, v ktorom sa osoba nestotožnuje s tým, ako bola označená pri narodení, resp. ktorý rod jej bolo pripísaný. O transrodovej osobe alebo trans osobe hovoríme napr. vtedy, ak bol niekto pri narodení označený ako žena, ale má mužsku rodovú identitu. Tento pojem je omnoho inkluzívnejší a menej zaťažený stereotypmi ako pojem transsexualizmus.

http://www.transfuzia.org/kniznica-archiv/slovnik