Agapé

Malé pohostenie, ktoré je súčasťou stretka. Korene má v obdobnej praxi u prvých kresťanov, ktorí spolu hodovali po liturgii.

Znamená aj biblický výraz pre čistú a hlbokú lásku k Bohu a vzájomnú lásku prvých kresťanov.