Sexuálna orientácia

Vzťahuje sa prevažne na emocionálne alebo erotické pocity, myšlienky, fantázie vo vzťahu k ľuďom jedného alebo druhého pohlavia, rovnakého pohlavia, oboch pohlaví alebo žiadneho pohlavia. Formuje sa počas ranného vývinu počatím na základe genetických faktorov. Počas prenatálneho života ju ovplyvňujú biologické a environmentálne faktory, ktoré vplývajú na plod. Po narodení ju môžu ovplyvňovať psychologické faktory. Je považovaná za nemennú, stálu a vnútorne konzistentnú.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]