Rod

Je to sociálny konštrukt, ktorý rozdeľuje ľudí do „prirodzených“ kategórií mužov a žien, o ktorých sa predpokladá, že sú odvodené z ich fyziologických mužských a ženských tiel. Je popísaný na úrovni vlastností, správania a rolí, ktoré sa utvárajú, resp. modelujú sociálne,
kultúrne a spoločensky, a silne asociujú s biologickými kategóriami muža a ženy (tzn. muži majú nejaké vlastnosti, schopnosti, lebo sa narodili ako muži, a ženy majú iné vlastnosti, schopnosti, lebo sa narodili ako ženy). Takto vnímaný rod odmieta individualitu jednotlivca, pretože vlastne tvrdí, že všetky ženy majú určité schopnosti, charakteristiky, všetci muži iné… Rod a s ním spojené vlastnosti, správanie a roly sú v rôznych spoločnostiach, v rôznych obdobiach, či v rôznych sociálnych skupinách rozdielne. Ich záväznosť nie je teda prirodzeným, nemenným stavom, ale dočasným stupňom vývoja sociálnych vzťahov v danej kultúre.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]