Rodová rovnosť

Rovnosť medzi mužmi a ženami, nie však v zmysle rovnakosti (angl. sameness), ale rovnakého spoločenského postavenia, práv a povinností (angl. equality), prípadne férového a spravodlivého prístupu (angl. equity). V žiadnom prípade nejde o snahu odstrániť biologické rozdiely medzi mužmi a ženami, teda o rovnakosť.


https://www.gender.gov.sk/rodova-rovnost-myty-a-fakty/