Duchovná obnova

Zvyčajne viacdňová aktivita niekde mimo bežného prostredia, ktorej cieľom je pomocou duchovných prostriedkov (modlitba, spoločenstvo) zažiť duchovné obrodenie, osvieženie a posilnenie vo viere.