Duchovné cvičenia


Výrazom „duchovné cvičenia“ sv. Ignác v knihe Duchovných cvičení v prvom bode označuje: „akýkoľvek spôsob spytovať si svedomie, rozjímať, kontemplovať, ústne i v duchu sa modliť a iné duchovné činnosti. Lebo ako prechádzať sa, kráčať a bežať sú telesné cvičenia, práve takisto sa volajú duchovnými cvičeniami všetky spôsoby pripraviť a naladiť si dušu, aby sa pozbavila všetkých nezriadených náklonností a aby po zbavení sa ich hľadala a našla Božiu vôľu v usporiadaní vlastného života na spásu svojej duše.“ 


http://duchovne-cvicenia.jezuiti.sk/147-titulka/118-co-su-duchovne-cvicenia

Duchovné cvičenia môžete absolvovať súkromne alebo sa na ne prihlásiť v exercičných domoch, príp. kláštoroch.