Konferencia v ECAV

Cirkevný zbor Staré mesto zorganizoval v poslednej dobe už druhú zaujímavú konferenciu na tému LGBTI. Tentokrát sa riešilo Postavenie a práva osôb s menšinovou sexuálnou identitou v evanjelickej cirkvi. Túto akciu sme si nemohli nechať ujsť ani my v spoločenstve a tak sme sa jej dňa 16. 10. 2018 v utorok zúčastnili.

21. 10. 2018

Išlo o celodenné interdisciplinárne podujatie, na ktorom vystúpili odborníci z odborov psychiatrie (Michal Patarák), práva (Mária Patakyová) a teológie (Lars Müller-Marienburg, Ondrej Prostredník). Od pozvaných hostí zazneli fundované príspevky na témy ako Sexuálne orientácie a rodové identity v pluralitnej spoločnosti, Ochrana práv osôb s menšinovou sexuálnou identitou v právnom poriadku SR, Na ceste ku afirmatívnemu spoločenstvu a Emauzský proces a možnosti jeho využitia v ECAV na Slovensku. Práve posledný príspevok bol rezervovaný pre rečníka z vedenia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (biskupa), ktorý však na konferenciu neprišiel, ako ani nikto z hierarchie, čo organizátorov zaiste mrzelo.

A pritom takýto formát odbornej diskusie by mohol napomôcť tak veľmi potrebnému dialógu v cirkvách i spoločnosti, a to nielen v otázkach LGBTI. Na zmysluplný dialóg sú však vždy potrebný dvaja.