Genderizmus

Podľa niektorých konzervatívnych a fundamentálnych kresťanov ide o ideológiu, ktorá sa snaží pretlačiť genderovú politiku – právo na výber rodu/pohlavia, manželstvá osôb rovnakého pohlavia, adopcie detí týmito pármi a iné.