Homoloby

Konšpiračné označenie snáh homosexuálnej komunity dosiahnuť svoje politické ciele, napr. umožnením registrovaných partnerstiev zničiť rodinu ako základnú bunku spoločnosti.