Homosexualizmus

Označenie ideológie spojené s propagáciou homosexuality ako normálnej varianty sexuality a s podporou rovných či špecifických práv pre homosexuálov, obvykle používané zo strany ideových odporcov.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Homosexualismus