Homosexualita

Sexuálna orientácia na osoby rovnakého pohlavia. Je to celoživotný, nemenný a nositeľom nezapríčinený a nezvolený, teda nezavinený stav, ktorý je charakterizovaný tým, že nositeľ tohto stavu je pohlavne priťahovaný a vzrušovaný osobami rovnakého pohlavia (čiže homosexuálny muž je priťahovaný a vzrušovaný mužom, homosexuálna žena je priťahovaná a vzrušovaná ženou).

Brzek, A. – Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica , s. 19.