Heterosexualita

Je celoživotným, nemenným a nositeľom nezapríčineným javom, ktorého nositeľ, heterosexuál, je pohlavne priťahovaný a vzrušovaný osobami opačného pohlavia (heterosexuálny muž je priťahovaný a vzrušovaný ženou, heterosexuálna žena je priťahovaná a vzrušovaná mužom).

Brzek, A. – Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica , s. 19.