Bisexualita

Znamená celoživotný, nemenný a subjektom nezapríčinený a nezvolený stav, ktorého dôsledkom je jeho nositeľ, bisexuál, pohlavne priťahovaný a vzrušovaný približne rovnako silno osobami oboch pohlaví (mužmi aj ženami).

Brzek, A. – Pondělíčková-Mašlová, J. (1992). Třetí pohlaví? Praha: Scientia medica , s. 19.