Bisexuálny človek

Preferovaný pojem pre mužov a ženy, ktorých priťahujú muži aj ženy. To neznamená, že s nimi udržiava vzťah naraz, ale že v určitom období môže mať vzťah s mužom a v ďalšom období môže mať láskyplný vzťah so ženou.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]