Heterosexuálny človek

Osoba, ktorú emocionálne a/alebo sexuálne priťahujú osoby opačného pohlavia.

Iniciatíva inakosť. (2011). Základné pojmy používané v súvislosti s LGBT komunitou. [Retrieved from www.homofobia.sk/uploaded/infotext_Zakladne-pojmy_Inakost_2011.pdf]