Je láska cirkvi voči veriacim pokrytecká?

Výročné stretnutie predstaviteľov slovenskej katolíckej cirkvi s laikmi, ktoré sa uskutočnilo koncom januára v Nimnici, bolo venované aktuálnej synode tejto cirkvi. Tentokrát sme mali na stretnutí zástupcu aj my. Miro sa v našom mene snažil otvorene diskutovať o skutočne načúvajúcej a sprevádzajúcej cirkvi. V týchto dňoch sa tiež konajú podujatia, ktoré nás inšpirovali k malému zamysleniu. Združenia SIGNUM − Dúhoví kresťania a Logos vydali spoločné vyhlásenie a reagujú ním najmä na konferenciu Kríza identity, ktorá sa koná v Brne počas prvého februárového víkendu.

1. 2. 2024

Každá matka privádzajúca na svet potomka na svoje plecia berie obrovské bremeno zodpovednosti. Byť svojmu dieťaťu nápomocná za každých okolností. Pomáhať mu zvládať každodenné výzvy a nástrahy, ktoré naň číhajú. Neopustiť ho v tom najhoršom a viesť ho za ruku, až kým z neho nevyrastie plnohodnotný a láskavý človek. Hovorí sa, že svätá cirkev je matkou všetkých kresťanov. Jej deti hovoria rôznymi jazykmi, žijú v mnohých kútoch sveta a spoliehajú sa na jej ochranu, pomoc a pochopenie. Keď sa však toho nedočkajú, cítia sa veľmi zranení.

V posledných rokoch sa dynamicky zmenil spôsob, akým rodičia zaobchádzajú so svojím potomstvom. Nie je preto prekvapením, že aj súčasní veriaci žiadajú od matky cirkvi iný, modernejší prístup k viere. Namiesto slepého nasledovania dogiem a mechanického odriekavania modlitieb túžia po cirkvi partnerskej, rovnocennej, láskavej. Takej, ktorá by sprevádzala svoje deti na ceste životom a milovala ich bez ohľadu na to, kým sú.

Na druhej strane najmä dúhoví kresťania pociťujú, že matka cirkev ich neberie za ruku, ktorú k nej vystierajú. Počuje príbehy, ktoré jej rozprávajú, ale nepočúva s porozumením. Neochvejne opakuje, že matke sa neodvráva a že ona vie, čo je pre deti to najlepšie. Nahovára im, že sú chorí, opustení a zranení. Ako záchranu od utrpenia duše im ponúka stretnutia s ľuďmi, ktorí tvrdia, že sa zázračne vyliečili z homosexuality alebo si boli odrazu istí svojou rodovou identitou. Títo mesiáši povedia, že na to stačila úprimná modlitba, pri ktorej sa stretli s Ježišom a potom to prišlo. Sladké vykúpenie zo zákernej choroby. Mnohí dúhoví kresťania sa dennodenne modlia, aby nemali hriešne myšlienky, o ktorých ich presviedča ich vlastná matka cirkev. Niektorí nedokážu prijať samého seba a modlia sa mesiace, roky i desaťročia, aby sa zmenili. Keď spása neprichádza, dostávajú odpoveď: „Slabo ste sa modlili!“ A zrazu sa objaví vyvolený. Zázračný človek, ktorému sa podarilo obrátiť, zísť z cesty hriechu. Matka ho objíma, ako obľúbené dieťa spomedzi kŕdľa nepodarkov, a dáva ho za príklad jeho bratom a sestrám. „Buďte ako on! Dokážete to!

Častokrát sa potom cesty rodičov a detí rozchádzajú. Potomkovia nachádzajú svoju vlastnú cestu, ktorou chcú kráčať k spáse. Rodič ich odvrhne, prekľaje a možno aj vydedí. Dieťa si poplače, objíme priateľa, ktorý ho neopustil, no potom zdvihne hlavu, utrie si slzy a pokračuje v živote. Vari to nie je škoda? Toľké nezhody v rodine pre také malichernosti! Zabudli sme na ľudskosť, zabudli sme na bezhraničnú lásku, ktorú si zaslúži každý. Drahá matka, počuješ nárek svojich detí, ale nepočúvaš! Pozeráš sa na ich utrpenie, ale nevidíš ho. Zastav sa a pozri sa na svoje dieťa, ktoré je dokonalým božím dielom, a povedz mu: „Počúvam ťa! Vidím ťa! Milujem ťa!

Dávid

člen Rady združenia SIGNUM Dúhoví kresťania

Znenie spoločného vyhlásenia združení SIGNUM Dúhoví kresťania a Logos ku konferencii Krize identity:

pondělí 29. ledna 2024

Jaká krize? Identity LGBTQ+ osob nejsou zraněním!


Konference Krize identity, chce „nabídnout učitelům, vychovatelům, vedoucím a
rodičům vhled do tématu identity, aby … si mohli stanovit svou vlastní hranici, nakolik
jednání jim svěřených dětí respektovat a nakolik se nenechat ovlivňovat, jak s nimi jednat apod.”

Ekumenická společenství Logos a SIGNUM – Dúhoví kresťania mají za cíl vytváření
bezpečného prostoru pro křesťansky věřící osoby menšinové sexuální orientace nebo
rodové identity (LGBTQ+) v České republice a na Slovensku.


Jako zástupci těchto dvou organizací, které sdružují LGBTQ+ věřící a dlouhodobě se
věnuji jejich doprovázení, vyjadřujeme obavy z plánované konference Krize identity, která se koná 2. – 3. února 2024 v Brně.


Upozorňujeme na skutečnost, že organizátoři akce za podpory sdružení Sedm vrchů
a Nadačního fondu Credo, představují v programu jenom jeden konkrétní, velmi
jednostranný pohled na svět a člověka, přitom tato agenda je pro širší veřejnost
na první pohled skrývaná.
Na konferenci mají vystoupit lidé, kteří zastávají
ideologicky zúžený, z odborného hlediska problematický a v osobním dopadu
často zraňující pohled na tematiku sexualní orientace a rodové identity.
Jde
zejména o osoby pod vplyvem britské organizace IFTCC, která se po zákazech
různých forem konverzních praktik v západních krajinách snaží etablovat v našem regionu:


Victor Novițchi je propagátor ex-gay hnutí a vede X-Out-Loud, sesterskou organizaci
IFTCC; Daniel Black je český aktivista, který svou vlastní specifickou zkušenost s
detranzicí předkládá jako důvod pro zákaz tranzice; Renáta Ocilková a Eliška
Madžová, podporují aktivity IFTCC zejména na Slovensku a obhajují léčbu LGBTQ+ lidí.


Na akci chybí pluralita odborných názorů k tématu identity, kde ani nevystoupí
žádní zástupci sebe přijímajících LGBTQ+ lidí
, kteří by mohli představit širší
spektrum životních zkušeností a představ o identitě.
Podobné akce vnímáme jako ohrožující jak z hlediska principů plurality a
demokracie
, na kterých stojí naše společnost, tak především z hlediska možných
traumatizujících důsledků pro LGBTQ+ lidi
v souvislosti s jejich diskriminací nebo
následky neodborného vedení či „terapie”.


Za Logos Česká republika, Mgr. Jiří Votava, Ph.D., předseda
Za Signum – Dúhoví kresťania, Ing. Miroslav Maťavka, předseda

Znenie spoločného vyhlásenia na stiahnutie:

SIGNUM and Logos joint statement (english version):