Je možné, že sa Biblia mýli?

Na Filmovom festivale inakosti v Bratislave, ktorý trval od 22. do 28. novembra 2023, sa po roku opäť objavilo veľké množstvo kvalitných audiovizuálnych diel s tematikou osudov LGBTI+ ľudí. Filmové plátna piatich kinosál roztrúsených po celom hlavnom meste valcovali výborné celovečerné i krátkometrážne filmy nielen zo zahraničia, ale aj zo Slovenska. Okrem režisérov zvučných mien svoju tvorbu predstavila aj mladá vlna debutujúcich slovenských i zahraničných filmárov. Veriacich ľudí pravdepodobne najviac zasiahol americký dokumentárny film 1946: Zlý preklad, ktorým to začalo (1946: The Mistranslation That Shifted Culture). Snímku z roku 2022 režírovala Sharon Roggiová, ktorá vyrastala ako lesba v rodine konzervatívneho pastora. Sama si prešla údajnou nezmieriteľnosťou kresťanskej viery a homosexuálnej identity, ktorú jej do hlavy pravidelne vtĺkali v kázňach. Hlboko vo vnútri duše však verila, že Boh ju miluje takú, aká je. Osud jej do cesty zavial dvoch ľudí, ktorí pátrali po tom, ako sa v preklade Biblie objavilo slovo homosexuál. Sharon Roggiová o nich natočila film.

11. 12. 2023

Biblia je najpredávanejšou knihou v histórii civilizácie. Starozákonné i novozákonné texty boli pôvodne napísané po grécky, hebrejsky a aramejsky. S rozširovaním kresťanstva zo Svätej zeme rástla potreba evanjelizovať masy ľudí vo všetkých kútoch sveta. Prenos biblických textov z jedného jazyka do druhého zabezpečovali prekladatelia. Z pôvodného tria jazykov vznikali ďalšie jazykové mutácie Svätého písma, ktoré boli zrozumiteľné každému. Preklad kultúrnych zvláštností konkrétnej skupiny ľudí je však veľmi náročné urobiť tak, aby danému javu porozumeli príslušníci iného spoločenstva, ktorí majú úplne inú mentalitu a spôsob nazerania na svet. Pri preklade teda zákonite dochádza k významovým posunom a častokrát aj nedorozumeniam. Biblia je najprekladanejším dielom na svete. To z nej zároveň robí najhoršie prekladané dielo a jej pôvodný text je nadobro pochovaný v histórii.

Hovorí sa, že nesprávny preklad môže spôsobiť aj smrť. V prípade Biblie to platí dvojnásobne. Ľudia, ktorí sa príliš upnú na Sväté písmo a svoj kresťanský život vedú v absolútnom súlade s ním, môžu časom nadobudnúť pocit, že „tí ostatní“, čo nespĺňajú kritériá stanovené v Biblii, si nezasluhujú Kristovu lásku a dosiahnutie kráľovstva nebeského. Povedia si, že nehodní si nezaslúžia existovať, dýchať jeden vzduch s tými, ktorí žijú presne podľa Písma. Homosexuáli (a v širšom slova zmysle všetci príslušníci LGBTI+ komunity), častokrát nie sú prijímaní v kresťanských spoločenstvách, pretože údajne žijú v hriechu. Ak majú spolu intímny vzťah, podľa „pravoverných“ nehanebne smilnia, pretože nežijú v manželstve, ktoré je im aj tak odopierané, a utápajú svoje duše v bezhraničnej hriešnosti. A keď sa s takouto spupnosťou na nich pozrie „ten pravý kresťan“, je už len krôčik od nenávisti, ktorá sa častokrát pretaví do násilného činu. Nik nespočíta LGBTI+ ľudí, ktorí boli šikanovaní, ponižovaní, týraní, a nehanebne zavraždení len preto, že sa ľudia domnievali, že bez ich existencie bude kresťanský svet lepším miestom. Má tieto životy na svedomí Sväté písmo? Možno viac, ako si myslíme…

V americkom preklade Biblie sa slovo homosexuál po prvý raz objavilo v roku 1946. K takémuto záveru dospelo dlhé pátranie dvoch zanietených amerických kresťanov – sú nimi absolvent teológie Ed Oxford a bojovníčka za práva LGBTI+ komunity Kathy Baldocková. Práve ona iniciovala hľadanie pravdy, ku ktorému ju inšpirovali myšlienkové pochody jej priateľky. Tá si kládla otázku, či ju Boh miluje, aj keď je lesba. Kathy sa neskôr stretla s Edom, ktorý nedokázal prijať svoju homosexuálnu orientáciu vo vzťahu k  viere. Duo nadšených veriacich sa pustilo do práce – oslovili teológov, biblistov, jazykovedcov i historikov, prelúskali sa desiatkami starých prekladov biblických textov, dlhé hodiny presedeli v knižniciach. V archívoch Yaleovej univerzity objavili zaujímavý dokument. Keď si ho prečítali, začali pátrať po jeho autorovi, hoci sa domnievali, že už ani nežije alebo sa im nikdy nepodarí spojiť sa s ním. Osud to však chcel inak. Stretnutie s ním bolo oslobodzujúce pre obe strany.

Prečo sa slovo homosexuál objavilo v americkom preklade Biblie až v 20. storočí? Na svedomí to mal významový posun pri preklade niektorých gréckych slov v staršej verzii textu. Svoje však urobila aj spoločensko-politická situácia po druhej svetovej vojne. Rodil sa nový svet, nová Amerika, rástla prestíž (staro)nových štruktúr. Ľudia túžili po návrate k starým dobrým časom prosperity a rozmachu. Z politického hľadiska je vždy výhodné nájsť vinníka za všetky problémy, na ktorého sa dá ukázať prstom, keď sa ľudia začnú zaujímať o to, čo majú politické elity za ušami. Boj o moc – na úrovni politickej či náboženskej ideológie – je súčasťou ľudskej nátury. A proti jasnému nepriateľovi sa jednoduchšie bojuje. Film 1946: Zlý preklad, ktorým to začalo je o tom, aký zhubný vplyv na spoločnosť má ideologický preklad Božieho slova a aký zločin proti úprimnej viere predstavuje sobáš náboženstva s politikou. A tiež aj o tom, že homosexuálna orientácia nie je žiadnou prekážkou vo vzťahu s Kristom. Naopak, jeden z protagonistov filmu povedal, že sa mu podarilo prijať samého seba vo všetkých rozmeroch – duchovnom, telesnom i sexuálnom. Pretože len taký človek, ktorý sa dokáže pozrieť do zrkadla a akceptovať všetky drobnôstky tvoriace jeho osobnosť, je schopný plnohodnotne prispievať k rozvoju celej spoločnosti.

Dávid Hrnko

člen Rady združenia SIGNUM – Dúhoví kresťania