Nové logo

Konečne je to tu! Po niekoľkých dlhých mesiacoch a neúspešných pokusoch dohodnúť sa na výslednej podobe našej novej grafickej identity, sme sa rozhodli požiadať o pomoc mladých, nádejných umelcov. Našli sme ich na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave; študenti grafického dizajnu nám s dilemou pomohli a ponúkli nám svoje návrhy pre nové logo. 

13. 6. 2022

Súťažný výber prebehol nasledovne: z celkovo 15 návrhov a ich variant sme každý z členov rady vybrali 5. Najlepší prienik získali dve logá, z ktorých ďalším hlasovaním vzišlo víťazné. Jeho autorkou je Magdaléna Ružičková (na titulnej fotografii), študentka 3. ročníka grafického dizajnu na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. 

Osobne zablahoželať študentke išiel za SIGNUM náš delegát Dávid, ktorý sa všetkým zapojeným súťažiacim poďakoval a absolútnej víťazke odovzdal darčekový kôš. Týmto vyjadrujeme našu vďaku aj pani pedagogičke Márii Čorejovej, ktorá nám pomohla súťaž u nich na škole zrealizovať.

A ako teda naše nové logo vyzerá a aký symbol sa za ním skrýva?

„Logo je vytvorené pomocou typografie a sú v ňom použité farby dúhy. Písmeno I je predĺžené a zároveň pretína linku, ktorá je umiestnená pod slovom SIGNUM. Toto pretnutie vytvára kríž, ktorý odkazuje na zámer spoločnosti.“ M. R.

Grafický návrh nás oslovil svojou jednoduchosťou, vzdušnosťou, farebnosťou a tak trochu aj provokatívnosťou. Pre niekoho môže byť obrátený kríž pohoršujúcim prvkom, ktorý spája so satanistickým hnutím. Avšak existuje oveľa staršia, pôvodnejšia kresťanská tradícia, ktorá opisuje mučenícku smrť sv. Petra. Legenda vraví, že tento Ježišov najbližší učeník sa necítil hodný zomrieť rovnakým spôsobom ako jeho Majster, preto bol na vlastnú žiadosť ukrižovaný hlavou dole. Možno aj tento príbeh je dobrým začiatkom na prelomenie ľadov v diskusii. Niekedy stačí jednoducho obrátiť veci dole hlavou alebo sa na ne pozrieť pod iným uhlom a zistíme, že na vec môžeme mať aj iný pohľad alebo názor. A tak je to aj v súvislosti s dúhovými kresťanmi. Veríme, že takáto zmena perspektívy a ponuka alternatívy bude vďaka nášmu novému logu nastávať aj v budúcich rozhovoroch o LGBT ľuďoch a kresťanstve.

Magdaléne zo ŠUPky prajeme veľa ďalších úspechov v jej štúdiu a umeleckej kariére.