VYHLÁSENIE K BHD 2022

Festival Bratislavské Hanusove Dni (BHD) sa na Slovensku ujal ako každoročné stretnutie konzervatívnych kresťanských intelektuálov. Podľa ich webstránky: „chcú spájať vieru s rozumom, inšpirovať pre hľadanie Pravdy, Dobra a Krásy“. Festival organizačne zastrešuje Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktoré sa okrem iného podieľa na synodálnych konzultáciách v Bratislavskej arcidiecéze o spoločenstve, spoluúčasti a misii v rímskokatolíckej cirkvi.

13. 6. 2022

Spoločenstvo a združenie SIGNUM – Dúhoví kresťania si kladie za cieľ vytvárať bezpečný priestor pre kresťansky veriace osoby menšinovej sexuálnej orientácie či rodovej identity (LGBT+). Jeho poslaním je tiež pomáhať kresťanským spoločenstvám v tvorbe inkluzívneho prostredia a odbúravanie diskriminácie, založenej na neznalosti a predsudkoch.

Žiaľ, za naše spoločenstvo musíme s poľutovaním konštatovať, že ani naša spolupráca v synodálnych konzultáciách nepomáha Spoločenstvu Ladislava Hanusa upustiť od každoročne sa opakujúcich aktivít povzbudzujúcich k diskriminácii LGBT+ osôb. Každoročne sledujeme, ako festival BHD odporuje vlastnému deklaratívnemu cieľu o spájaní viery s rozumom, keď poskytujú priestor v zahraničí dávno zdiskreditovaným „expertom“ v šírení buď vedecky vyvrátených alebo vedecky nepodložených téz, a to v často diskriminačnom, neodbornom a ubližujúcom jazyku. O snahe poskytnúť na podujatí priestor na vyvážený dialóg či transparentnú komunikáciu sa u organizátorov nedá ani hovoriť. O tom svedčia najmä neverejné sprievodné podujatia festivalu, ktoré v skrytosti lákajú neznalých na indoktrináciu od zástupcov IFTCC – medzinárodnej organizácie na podporu liečby homosexuality.

Tento rok si organizátori festivalu pozvali bývalú viceprezidentku IFTCC z Nemecka, Christl Ruth Vonholdt, ktorá bude s moderátorom Patrikom Daniškom viesť debatu pod názvom „Transgenderizmus: Realita vs. Citlivosť? – Prednáška a následná diskusia o tom, ako pravdivo a zároveň citlivo reagovať na transgenderovú vlnu.“

Už z popisu udalosti na webových stránkach BHD je evidentné, že ide o neodbornú, necitlivú a v mnohých oblastiach škodlivú ideologizáciu témy transrodovosti, ktorá má vysoký potenciál šíriť nenávistné prejavy voči jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľstva vôbec – mladých transrodových ľudí. Takéto krivé a falošné diskusie majú vždy obrovské nepriaznivé dopady na životy ľudí o ktorých sa diskutuje. Od šikany na školách, stigmatizácie vo verejnom priestore až po zhoršenie psychického zdravia a duševnej pohody konkrétnych ľudí. Navyše sa táto diskusia bude diať bez akejkoľvek snahy o zlepšenie už teraz zlej situácie mladých transrodových ľudí v školských prostrediach, prijatí v rodinách a rešpektujúcom zaobchádzaní spoločnosťou. A to aj v čase festivalu transrodovej kultúry, ktorý je venovaný pamiatke na tragicky zosnulého mladého transrodového chlapca Gabriela, ktorý ukončil svoj život práve kvôli nenávistným postojom spoločnosti voči transrodovým ľuďom.

Preto sa chceme dištancovať od tohto podujatia a vystríhať publikum BHD, aby nestavali svoje poznanie a názory k predkladaným témam len na základe toho, čo im BHD predkladá ako fundované argumenty. Hľadanie Pravdy vyzerá inak ako je to podsúvané na BHD! Vyzývame Spoločenstvo Ladislava Hanusa a organizátorov festivalu BHD, aby prestali šíriť verejne či v skrytosti neodborné poznatky o prístupe a živote osôb menšinovej sexuálnej orientácie či rodovej identity, aby ukončili spoluprácu s IFTCC a taktiež ich žiadame v záujme spoločného hľadania Pravdy, Dobra a Krásy o poskytnutie priestoru pre vyvážené
prezentovanie poznatkov v tomto snažení.

Partnerov festivalu, najmä Fond na podporu umenia, či Dom Quo Vadis, vyzývame na zváženie podpory aktivít, ktoré ešte viac polarizujú slovenskú spoločnosť a často šíria otvorenú diskrimináciu voči svojím spoluobčanom, spolufarníkom, či bratom a sestrám vo viere.

Miroslav Maťavka, štatutár SIGNUM – Dúhoví kresťania o.z.
V Chynoranoch na nedeľu Najsvätejšej Trojice, 12. júna 2022


Vyhlásenie podporili najmä:

 • Komunitné a poradenské centrum PRIZMA
 • Inokraj & PRIDE Banská Bystrica
 • Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, n.o.
 • OZ Dúhové rodiny
 • Filmový festival inakosti
 • Iniciatíva Inakosť a Dúhový PRIDE Bratislava
 • Queer Slovakia
 • Dúhy.sk / Mladí, o.z.
 • Diversity Pro
 • Združenie rodičov a priateľov LGBT+ ľudí
 • Športový klub Lotosové kvety
 • ok21 – Spoločnosť pre otvorené kresťanstvo 21. storočia
 • inPoradňa
 • Nomantinels
 • Saplinq, o.z.
 • PRIDE Košice