Obnova 2023

Počas prvého májového víkendu pripravil náš dobrovoľnícky tím spolu s českým Logos duchovnú obnovu pre LGBT+ veriace osoby z oboch krajín. Bola to akcia, ktorú sme už dlhé roky mali pravidelne v našom kalendári a prvá taká po nútenej prestávke rokov pandémie. Na naše prekvapenie však bez účastných zo Slovenska. Aj preto sme sa počas víkendu pod Hostýnom pod názvom „Vytrvalí vo viere?!“ zamýšľali obzvlášť nad situáciou LGBT+ veriacich na Slovensku.

12. 5. 2023

Cez Logos sa na obnovu prihlásilo viac ako 20 osôb a spolu s českým a slovenským organizačným tímom mohli počas 3 dní predĺženého víkendu pod známym moravským katolíckym pútnickým miestom Hostýn hľadať povzbudenie pre svoj duchovný rozvoj. Na programe bolo nielen zdieľania a spoznávanie sa pre zúčastnených, ale aj impulzy v podobe prednášok či workshopov na tému obnovy.

V piatok sme začali úvodným duchovným zamyslením od slovenského evanjelického duchovného v moravskom exile k téme obnovy „Vytrvalí vo viere?!“ a potom zástupcovia SIGNUM a Logos v krátkosti predstavili realitu vytrvalosti vo viere cez skúsenosti oboch spoločenstiev v posledných rokoch.

Už v tomto úvode bolo možné poznať rozdielne vplyvy a stav v živote viery LGBT+ osôb na opačných brehoch Moravy. Ešte výraznejšie sa to ukázalo počas soboty, keď najskôr pri prvom workshope Miro  predstavil formát klasického SIGNUM stretka. V tomto formáte sa každý zo zúčastnených najskôr mohol zdieľať o stave svojej mysle, srdca či duše prostredníctvom výberu kyslého, či sladkého cukríka a potom svoj stav konfrontovať s prezentovanou skúsenosťou vývoja nálad v SIGNUM počas minulého roka. Miro predstavil vcelku pozitívny vývoj v našom spoločenstve ku koncu pandemického obdobia a následný šok z teroristického útoku pred Teplárňou. Najmä prezentácia básne Malomocenstvo od Kiky emocionálne zasiahla účastníkov workshopu a umožnila sprostredkovanú účasť na prežívaní diania na Slovensku.

Po tejto skôr smutnej skúsenosti mohli potom účastní neskoršom workshope pookriať pri impulze a diskusii so Zdeňkom Jančaříkom, katolíckym kňazom, ktorý bol len nedávno poverený pastoráciou LGBT+ osôb v brnianskej diecéze. Počas následnej bohoslužby bolo potom možné nielen pookriať pri povzbudivej kázni, či spoločnom spojení s Kristom v eucharistii, ale aj pri hudobnom príspevku od Zdeňka v rytme blues. Vo večernom príspevku od Mira si potom bolo možné vypočuť o nástrojoch pre vytrvanie vo viere v podobe medzinárodnej spolupráce. Video záznam rozhovoru s Katkou, žijúcou v nemeckom Mníchove, bol potom vhodným impulzom pre neformálne rozhovory o osobnom prežívaní vytrvalosti vo viery pri drinku.

V nedeľu bol na rade výlet na pútnickú horu Hostýn a načerpanie energie z nádherného Božieho stvorenia v prostredí severnej Moravy. Ako väčšinou pri takýchto akciách, práve pri spoločnom kráčaní v prírode sa najlepšie rozvíjajú rozhovory a budujú, či utužujú priateľstvá. Preto sa aj na záver obnova končila pri ohni táboráku a neformálnej reflexii o spoločne prežitom čase obnovy.

Už počas víkendu bolo cítiť pozitívny vplyv takejto akcie pre individuálne prežívanie spojenia viery a príslušnosti k LGBT+ menšine. Prípravný tím zbiera aj formálne spätnú väzbu od zúčastnených osôb, avšak pre naše spoločenstvo sa pre chýbajúcu slovenskú účasť vynára otázka, či je na Slovensku vôbec záujem o podobné akcie? Možno nám pri hľadaní odpovede pomôže aj príhovor „patróna“ LGBT+ osôb, svätého Sebastiána…

Miro Maťavka
člen prípravného tímu obnovy za SIGNUM – Dúhoví kresťania