Púť westminsterských LGBT+ katolíkov do Ríma

Prinášame vám preklad tlačovej správy našej sesterskej skupiny v Londýne združenej v Európskom fóre kresťanských LGBT skupín. Ide o dôkaz, že pápež František je pastierom všetkých oviec, aj tých dúhových… 

12. 3. 2019

V nedeľu 10. marca 2019 skončila v poradí už 3. púť westminsterských LGBT+ katolíkov do Ríma.

Na popolcovú stredu malo dokopy 16 pútnikov vrátane rodičov a členov rodiny LGBT katolíkov spolu so sprevádzajúcim kaplánom, otcom David Stewart SJ, privilegované miesta na rannej pápežskej audiencii na námestí sv. Petra. Na konci verejnej audiencii bola skupina pozvaná na stretnutie s pápežom Františkom.

Vedúci púte, Martin Pendergast, člen westminsterskej katolíckej LGBT+ pastorálnej rady predstavil skupinu usmievajúcemu sa pápežovi Františkovi. Zároveň mu vysvetlil ako prebieha služba pastoračnej starostlivosti o LGBT+ ľudí vo Westminsterskej diecéze. Každý pútnik dostal od pápeža darček v podobe ruženca, následne si s členmi skupiny podal ruky.

Neskôr sa v popoludňajších hodinách pútnici zúčastnili v kostole sv. Sabiny na Františkovej omši s udeľovaním popolca na čelo. Večer bola skupina srdečne privítaná na ekumenickej liturgii Slova s požehnaním popola s anglicky hovoriacimi anglikánmi, katolíkmi a metodistami v kostole sv. Ignáca.

Program zahŕňal rozhovor s novinármi z Ríma, Christopherom Lambom (The Tablet) a Robertom Mickensom (La Croix International), ktorí ponúkli svoje pohľady na reformnú stratégiu cirkvi aj vzhľadom na nedávny vatikánsky samit o sexuálnom zneužívaní. Tiež ich oslovil americký morálny teológ, profesor James Keenan SJ, s reakciou pápeža na Synodu o manželstve a rodine v rokoch 2014/2015. Zameral sa na kľúčové zásady pápeža Františka o „sprevádzaní“ a „morálnom rozlišovaní“ ako o životne dôležitých náležitostiach pri riešení LGBT ťažkostí.

Skupina slávila omšu v miestnosti, kde zomrel sv. Ignác z Loyoly, zakladateľ jezuitov; a tiež v Titulárnom kostole kardinála Vincenta Nicholsa – Najsvätejšieho Vykupiteľa a sv. Alfonza. Posolstvo kardinála Nicholsa pútnikom si prečítate nižšie.

Ranná modlitba spomínajúca na obete homofóbie a transfóbie bola slávená v kostole sv. Bartolomeja na ostrove. Pripomenula nám mučeníkov našej doby a viedli ju členovia komunity San Egidio.