Spojení v modlitbe z rôznych miest v jeden čas

Vo farnosti, z ktorej pochádzam, sme mali medzi mladými pekný zvyk. Založil ho tamojší kňaz, ktorému ležalo na srdci, aby sme ako farská rodina prosili Boha za seba a za druhých. A tak sa medzi nami rozšírila myšlienka, že každý deň presne o deviatej hodine večer na chvíľu prestaneme robiť to čo sme robili a v duchu sa v modlitbe jednomyseľne spojíme a budeme prosiť za spoločné úmysly. A hoci už v danej farnosti nežijem, tento modlitebný zvyk sa mi veľmi páči a podarilo sa mi ho aplikovať na iné prostredie, na nových ľudí.

18. 11. 2018

Rozhovor s Bohom (modlitba) je a má byť neodmysliteľnou súčasťou života kresťana. Spája nás s ním ako telefónna linka, priame spojenie medzi nebom a zemou. Ale nielen to, modlitba prepája aj nás ľudí navzájom, ak sa modlíme spoločne. Tvoríme tak celkom pevnú komunikačnú sieť.

Aj my v spoločenstve chceme byť poprepájaní väzbami vzájomného kamarátstva, dôvery a lásky. Pozývame Ťa preto do našej modlitebnej siete, ktorá začína každý deň presne o 21:00. Na tento účel ti môže byť veľmi nápomocný budík (napr. v mobile), ktorý ťa upozorní na začiatok modlitby. To, ako dlho sa budeš modliť, je len na tebe a tvojich časových možnostiach. Ale aby ťa neodrádzala povinnosť dlhej modlitby, začni s niečim jednoduchým a krátkym. Stačí aj obyčajné vzbudenie úmyslu formulované vlastnými slovami. Zmysel je v tom, aby sme sa aspoň na diaľku (keď už sme každý na inom mieste), duchovne spojili v jeden čas na rovnaké úmysly.

Môžeme Boha oslavovať, ďakovať mu a prosiť ho za seba ako (veriacu) LGBT+ osobu, aby sme boli príkladným svedectvom pre druhých alebo sa modliť za druhých, o ktorých vieme, že bojujú sami so sebou, prežívajú vnútorný konflikt kvôli svojej viere a sexualite; ďalej za tých, ktorí škodia iným, sú homofobni, plní nelásky; za prijatie inakosti v rodinách, spoločenstvách, cirkvách a celkovo v spoločnosti; za pozitívne zmeny vo vnímaní LGBT+ osôb či už doma alebo v zahraničí, za každé dobré dielo a projekt v prospech komunity; za tých, ktorí prinášajú namáhavú obetu, aby sme sa my mali lepšie.

Poď do toho s nami! Budeme radi, ak na toto pozvanie k modlitbe odpovieš kladne a dáš nám o tom vedieť.