Tréning „Dialóg LGBT kresťanov s klérom“

V okázalom sídle francúzskych kráľov, vo Versailles neďaleko Paríža, sa začiatkom novembra uskutočnila medzinárodná konferencia na tému Dialóg LGBT kresťanov s predstaviteľmi kléru. Išlo o naozaj medzinárodné stretnutie, keďže zastúpenie tvorili účastníci z Malty, Portugalska, Španielska, Holandska, Nemecka, Poľska, Slovenska a domáci z Francúzska. Atmosféra bola veľmi otvorená a každý sa mohol cítiť prijatý a pochopený. 

28. 11. 2018

Intenzívny program začal už piatok večer vzájomnou diskusiou v menších skupinkách o úrovni práv LGBT ľudí v jednotlivých krajinách a o prístupe cirkvi k nim. Hneď na začiatku ma oslovila iniciatíva rodičov LGBT katolíkov z Malty, ktorí sa spojili, aby navzájom zdieľali svoje skúsenosti s výchovou a prijatím svojich detí, ale tiež sa zapojili do komunikácie s miestnou cirkvou. Názov tejto organizácie je Drachma, čo naznačuje stratenú drachmu z Ježišovho podobenstva. Keďže ide o veriacich manželov – rodičov, ich hlas je v cirkvi akceptovaný, preto sa mali už viackrát možnosť stretnúť s biskupmi a predstaviť im svoje myšlienky, hodnoty a aktivity. V Taliansku, Španielsku, či Portugalsku fungujú viaceré spoločenstvá, ktoré tiež už viac či menej vstupujú do priamej konfrontácie s klérom a ak sa dá spoločne vytvárajú rôzne aktivity, alebo pracujú na rozvíjaní queer teológie a pastorácie. Z rozhovoru vyplynulo, že Poľsko, Slovensko no napríklad aj Grécko sú na tom  so situáciou LGBT veriacich veľmi podobne. Ich hlas je tu ignorovaný, alebo prehliadaný. Teší sa však väčšej podpore protestantských cirkví. Skúsenosti a progres západných krajín v tejto otázke preto môžu byť pre nás veľkým prínosom a modelom ako viesť obojstranný a plodný dialóg vrámci cirkvi.

Sobotný program bol zameraný na samotnú komunikáciu s biskupmi alebo vyšším klérom. Na začiatku bolo potrebné predstaviť určité metodológie, respektíve cesty komunikácie, čoho sa výborne zhostili Dr. Michael Brinkschroeder z Nemecka, ktorý má bohaté skúsenosti tohto typu a tiež adekvátne teologické vzdelanie a pani Peregin, predstaviteľka už spomínanej organizácie Drachma z Malty. Ako veľmi efektívnu metódu komunikácie nám predstavili “Story-telling”, rozprávanie príbehov, ktoré rád a efektívne využíval napríklad prezident Obama. Vlastný príbeh môže nadchnúť, vyvolať emócie a tiež poukázaťa na skutočné problémy našej komunity. Toto rozprávanie príbehov, sme si potom mohli vyskúšasť v dvojiciach, kde sme sa dozvedeli viaceré zaujímavé životné príbehy, situácie, ktoré si vyžadovali rozhodnutie, zaujatie postoja, možno výber medzi cirkevným spoločesntvom a životným partnerom atď. Poobedňajší program patril najdôležitejšiemu z workshopov – “role play”. Každý z nás si vybral jednu z pripravených úloh a tak sme mohli zinscenovať tri príbehy. Moja rola spočívala v príprave Gay pride, kde počas tohtoročného pochodu som chcel zabezpečiť katolícku bohoslužbu s kňazom, samozrejme po dovolení a požehnaní biskupom. Tieto naše skupinkové práce priniesli mnoho humorných situácii, ale tiež praktické uvažovanie  a prípravu na skutočnú konverzáciu s biksupmi, kňazmi, členmi farských pastoračných rád atď. Dôraz bol kladený na prípravu, jasné stanovenie si cieľa a konštruktívny dialóg s klérom.

Tento intenzívny čas sme samozrejme využili aj na bližšie zoznámenie  s činnosťou a aktivitami kresťanských skupín zo zúčastnených krajín. V sobotu večer sme mali možnosť chváliť Pána v kaplnke sestier Cenacle u ktorých sme boli nielen ubytovaní, ale tiež sme cítili ich vrelé prijatie a podporu našich aktivít. Večer pokračoval ešte upršanou vychádzkou do mesta a neformálnymi rozhovormi pri dobrom francúzskom víne. Nedeľná reflexia pomohla zvýrazniť dôležité momenty celého víkendu a podnetný feedback viacerých účasníkov sa stal impulzom pre budúce aktivity podobného typu. 

Pre mňa osobne to bol veľmi obohacujúci víkend, kde v rôznorodosti  a odlišnosti každého z nás sa zrkadlila Božia kreativita a originalita stvorenstva. Svedectvá účastníkov ma uistili, že pôsobenie Božieho Ducha nemá hranice a môže si vybrať naozaj koho chce, aby bol jeho nástrojom, prorokom. Taktiež pre dialóg s klérom je potrebné byť náležite pripravený a mať pred očami jasný cieľ. Ako však píše jezuita James Martin musí ísť o vzájomnú komunikáciu, počúvanie sa navzájom s rešpektom, empatiou a úctou.