Vyhlásenie k IDAHOBIT 2020

“Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Kristovi Ježišovi.” (List Galaťanom, 3. kapitola, 28. verš)

16. 5. 2020

V histórii ľudstva sa vždy vyskytovali skupiny, ktoré sa nejak odlišovali od väčšiny a ktoré preto trpeli nedostatok, či odsúdenie. Vývoj spoločnosti je pretkaný príbehmi boja menšín za porozumenie, proti odsudzovaniu a za rovnosť šancí pre šťastný život. Ježiš sám je najlepším príkladom ako sa zastať maličkých, utláčaných, cudzincov či tých, ktorí žijú inak ako väčšinová spoločnosť. Ako nasledovníci Kristovho učenia sme aj my povolaní nasledovať jeho príklad. Aj my sme povolaní zastať sa utláčaných a odstraňovať strach z nepoznaného v našej spoločnosti.

17. mája si na celom svete pripomíname boj proti násiliu na ľuďoch inej sexuálnej orientácie a rodovej identity – IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia). Tento deň bol zvolený, keďže 17. mája 1990 Svetová zdravotnícka organizácia vyradila homosexualitu z Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

Je smutné, že aj v našej spoločnosti sa ešte nájdu ľudia a organizácie, ktoré tento fakt popierajú a snažia sa popularizovať myšlienky často nebezpečných foriem liečenia či terapií, ktoré sú odsúdené mnohými vedeckými inštitúciami. Mnohé kresťanské laické i náboženské organizácie na Slovensku odmietajú súčasné vedecké fakty a podporujú pseudovedcov či kazateľov stigmatizujúcich LGBT+ osoby a ich rodiny či blízkych.

Združenie a komunita SIGNUM – Dúhoví kresťania obhajuje záujmy veriacich LGBT+ osôb, združuje ich a povzbudzuje k viere, slobode, kritickému mysleniu, tolerancii, zodpovednému prístupu k sexualite a aktívnemu spoločenskému i náboženskému životu. Združenie vytvára bezpečný priestor, aby sa LGBT+ ľudia nebáli byť sebou samými uprostred LGBT+ komunity, náboženskej komunity ani širokej verejnosti.

Vyzývame predstaviteľov i členov kresťanských cirkví na Slovensku, aby sa postavili proti násiliu a útlaku páchanom na osobách inej sexuálnej orientácie a rodovej identity. Vyzývame taktiež k vzniku pastoračných aktivít na podporu duchovného aj osobnostného rozvoja osôb inej sexuálnej orientácie a rodovej identity bez otvoreného či skrytého nátlaku na život v nedobrovoľnom celibáte či na popieranie svojej identity.